Al-Azharuniversitetet uppmanar Muslimska brödraskapet att avstå från våld

Al-Azharuniversitetet i Kairo, Egyptens främsta lärosäte för sunni Islam, har uppmanat Muslimska brödraskapet i Egypten att avstå från våld. Det uppger den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Annars hotas landet av ”att spåra ur i blind tumult, något som kan sätta nationen i brand”, säger storimamen Ahmed al-Tayyeb, enligt den egyptiska tidningen Ahram Online.

”Genom våldsamma scener kan ingen tillskansa sig några rättigheter. Legitimitet når man inte genom blodsutgjutelse”, säger imamen Ahmed al-Tayyeb. För dem som stöder Muslimska brödraskapet utan att delta i våldsaktioner finns det fortfarande en chans att hjälpa sitt land och därigenom skydda det från kaos.

Muslimska brödraskapet meddelade att nya protester i Kairo skulle genomföras på söndag eftermiddag (läs i går söndag).

Kathpress 2013-08-18

Se även en förteckning, uppställd av AsiaNews, på 58 kristna kyrkor, skolor och andra institutioner som Muslimska brödraskapet har attackerat de tre senaste dagarna:

The list of Christian churches, schools, institutions, shops torched by the Muslim Brotherhood in the last three days