14 oktober, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I det i juni av den luthersk-katolska kommissionen antagna dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” ser prefekten för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, en ekumenisk chans för...
I kväll måndagen den 14 oktober kl. 17.00 inbjuder Sveriges kristna råd i samverkan med Svenska missionsrådet till fackeltåg och opinionsmöte i solidaritet med utsatta troende. Programmet börjar med förbönsgudstjänst i S:ta Clara...
En katolsk läkare kämpar för att behålla sin legitimation efter man rest klagomål mot honom. Dr Mark Hobart riskerar att bli struken ur Australiens läkarregister för att ha vägrat genomföra...