9 februari, 2014

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BENGT SÄFSTEN Samvetsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen som säger: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Under många år...