23 mars, 2014

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST Majoriteten av gravida kvinnor i Sverige väljer att delta i landstingens program för fosterdiagnostik och tar del av information om vad programmet innehåller. Ultraljudsundersökningen uppfattas som...