30 juni, 2015

Filter

Datumintervall
Newmaninstitutets tredje seminarium i samarbete med Studieförbundet Bilda i Almedalen 2015 handlade om surrogatmödraskap, något som är förbjudet i de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, men bland annat RFSL anser...
Vilken roll har religionerna spelat i två samtida revolutioner – den “arabiska våren” 2011 och Ukrainas “revolution of dignity” 2014 – och i samhällsutvecklingen därefter? Har svensk rapportering och debatt...