1 juni, 2016

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Besked i dag: Två ekumeniska evenemang under påvens Sverige-besök, och en katolsk mässa. Måndagen den 31 oktober kommer påven Franciskus till Sverige, med anledning av att Vatikanens råd för de...
37 ledande brittiska religionsföreträdare, under ledning av den pensionerade ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, har i ett upprop vädjat till medborgarna att rösta för att stanna kvar i EU i...