2 juni, 2016

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Sedan två år tillbaka pågår en konflikt i Ukraina, vilken har kostat tusentals människor livet och fördrivit miljoner. Men det internationella samfundet tycks i stor utsträckning ha glömt den. Som...
Den katolska kyrkan kommer under Barmhärtighetens heliga år (8 december 2015 till 20 november 2016) att få fem nya helgon, bland dem moder Teresa av Calcutta (4 september). De första...