Storärkebiskop Shevchuk om sitt Ukraina: ett tyst krig som ingen bryr sig om

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

maxresdefaultSedan två år tillbaka pågår en konflikt i Ukraina, vilken har kostat tusentals människor livet och fördrivit miljoner. Men det internationella samfundet tycks i stor utsträckning ha glömt den. Som en av dem som har levt mitt i denna kris har ledaren för den grekisk-katolska kyrkan några idéer om varför. ”Väldigt ofta är de så kallade rika länderna i världssamfundet väldigt koncentrerade på sina egna intressen och sin egen roll i världen i den egna utrikespolitiken”, sade Storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk i en exklusiv intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA förra veckan (publicerad den gångna helgen – övers. anm.). Väldigt ofta ”skulle moderna politiker hellre blunda” och låtsas att ett problem inte existerar, än att göra ett fast åtagande att lösa det, fortsatte han sina skarpa ord.

Intervjun, genomförd i ärkebiskopens residens i Ukrainas huvudstad Kiev, spände över en mängd områden: från konflikten i östra Ukraina till relationerna med de ortodoxa och hans vänskap med påven Franciskus. Den fullständiga intervjun på engelska finns att läsa via länken nedan. I det följande återges bara några av ärkebiskop Shevchuks resonemang på några centrala områden.

Den mest angelägna frågan i intervjun var den som ärkebiskopen kallade ”det tysta kriget” i östra delen av landet mellan ryska trupper och ukrainsk militär som kämpar för att värna landets unga självständighet i ett klimat av politisk och ekonomisk instabilitet. Själva kärnan i konflikten är, menade ärkebiskop Shevchuk, ”Rysslands aggression mot Ukraina” som han påstod grundas i att det stora grannlandet vill ”börja bygga upp Sovjetunionen igen”. Därför står Ukraina i praktiken inför valet att fortsätta rörelsen ”mot demokrati, mot europeiska värden eller att gå tillbaka till Sovjettiden”. Och Ukrainas medborgare har beslutat ”att vara ett fritt och oberoende land, varför vi har blivit attackerade av vår granne”. Storärkebiskopen anklagade Ryssland för att ha dragit nytta av Ukrainas instabilitet efter den så kallade värdighetsrevolutionen i och med att landets annektering av Krimhalvön.

”Jag måste säga att situationen i Ukraina, kriget mot en suverän och oberoende stat, är den största internationella krisen i Östra Europa efter Andra världskriget. Inte bara diplomatiskt, militärt eller politiskt utan också humanitärt, eftersom konflikten innebär ett lidande för miljontals människor. Just nu har Ukraina mer eller mindre två miljoner internflyktingar.” Storärkebiskopen anklagade direkt världssamfundet, och i synnerhet Västvärlden, för likgiltighet och menade att den avgörande frågan är vilket åtagande man i verkligheten vill göra ”för demokratins själva grundvalar, den mänskliga värdigheten – detta är vad vi ukrainare frågar världssamfundet”.

Intervjun fortsatte sedan med frågan om kyrkans roll i konflikterna och det stöd som de ukrainska katolikerna (de så kallade grekiskt-katolsk troende – övers. anm.) fått från Katolska kyrkan internationellt för de många humanitära hjälpverksamheter som man nu bedriver runt om i Ukraina. Storärkebiskop Shevchuk uttryckte tacksamhet för påven Franciskus initiativ nyligen med en särskild internationell kollekt för Ukraina, framförallt för att ”den Helige fadern så försöker väcka medvetenheten hos Europas kristna om tystnaden inför det orättfärdiga kriget mot Ukraina”.

Gällande relationen till de ortodoxa underströk ärkebiskopen hur den grekisk-katolska kyrkan försöker samarbeta med den Ukrainska ortodoxa kyrkan ”som upplever interna spänningar i fråga om den ryska aggressionen eftersom en majoritet av de soldater som dödar ukrainare tillhör samma kyrka”. Men, fortsatte ärkebiskopen, ”vi upptäcker att det är mycket mer som förenas oss än vad som skiljer oss; om vi kunde överge politiken och se de människor i ögonen som vi har att tjäna, kommer vi att återupptäcka den levande Kristus bland oss, vår Gud, som är samma för katoliker och ortodoxa”.

Det historiska mötet mellan påven Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken Kirill av Moskva tidigare i år betecknade ärkebiskop Shevchuk som ett viktigt steg: ”Vi tackar Gud för att mötet slutligen kunde bli av eftersom vi under årtionden har fått höra att vi ukrainska katoliker skulle vara ett hinder för ett sådant möte. […] Jag tror att den Helige fadern vänder ett nytt blad i historien om relationen mellan katoliker och ortodoxa. […] deklarationer kan glömmas bort men gesten av öppna armar förblir.” Shevchuk underströk också att en ökad enhet mellan de olika nationella, ortodoxa kyrkorna sinsemellan är en förutsättning för och ett steg på vägen till ökad enhet mellan katoliker och ortodoxa globalt.

Inför det planerade besöket av Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, i Ukraina i juni uttryckte ärkebiskop Shevchuk en förhoppning om att Parolin ”ska tillkännage allt det vi behöver veta om ett möjligt besök av den Helige fadern” i landet någon gång i en inte alltför avlägsen framtid.

Catholic News Agency, 2016-05-29

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

maxresdefaultSedan två år tillbaka pågår en konflikt i Ukraina, vilken har kostat tusentals människor livet och fördrivit miljoner. Men det internationella samfundet tycks i stor utsträckning ha glömt den. Som en av dem som har levt mitt i denna kris har ledaren för den grekisk-katolska kyrkan några idéer om varför. ”Väldigt ofta är de så kallade rika länderna i världssamfundet väldigt koncentrerade på sina egna intressen och sin egen roll i världen i den egna utrikespolitiken”, sade Storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk i en exklusiv intervju med den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA förra veckan (publicerad den gångna helgen – övers. anm.). Väldigt ofta ”skulle moderna politiker hellre blunda” och låtsas att ett problem inte existerar, än att göra ett fast åtagande att lösa det, fortsatte han sina skarpa ord.

Intervjun, genomförd i ärkebiskopens residens i Ukrainas huvudstad Kiev, spände över en mängd områden: från konflikten i östra Ukraina till relationerna med de ortodoxa och hans vänskap med påven Franciskus. Den fullständiga intervjun på engelska finns att läsa via länken nedan. I det följande återges bara några av ärkebiskop Shevchuks resonemang på några centrala områden.

Den mest angelägna frågan i intervjun var den som ärkebiskopen kallade ”det tysta kriget” i östra delen av landet mellan ryska trupper och ukrainsk militär som kämpar för att värna landets unga självständighet i ett klimat av politisk och ekonomisk instabilitet. Själva kärnan i konflikten är, menade ärkebiskop Shevchuk, ”Rysslands aggression mot Ukraina” som han påstod grundas i att det stora grannlandet vill ”börja bygga upp Sovjetunionen igen”. Därför står Ukraina i praktiken inför valet att fortsätta rörelsen ”mot demokrati, mot europeiska värden eller att gå tillbaka till Sovjettiden”. Och Ukrainas medborgare har beslutat ”att vara ett fritt och oberoende land, varför vi har blivit attackerade av vår granne”. Storärkebiskopen anklagade Ryssland för att ha dragit nytta av Ukrainas instabilitet efter den så kallade värdighetsrevolutionen i och med att landets annektering av Krimhalvön.

”Jag måste säga att situationen i Ukraina, kriget mot en suverän och oberoende stat, är den största internationella krisen i Östra Europa efter Andra världskriget. Inte bara diplomatiskt, militärt eller politiskt utan också humanitärt, eftersom konflikten innebär ett lidande för miljontals människor. Just nu har Ukraina mer eller mindre två miljoner internflyktingar.” Storärkebiskopen anklagade direkt världssamfundet, och i synnerhet Västvärlden, för likgiltighet och menade att den avgörande frågan är vilket åtagande man i verkligheten vill göra ”för demokratins själva grundvalar, den mänskliga värdigheten – detta är vad vi ukrainare frågar världssamfundet”.

Intervjun fortsatte sedan med frågan om kyrkans roll i konflikterna och det stöd som de ukrainska katolikerna (de så kallade grekiskt-katolsk troende – övers. anm.) fått från Katolska kyrkan internationellt för de många humanitära hjälpverksamheter som man nu bedriver runt om i Ukraina. Storärkebiskop Shevchuk uttryckte tacksamhet för påven Franciskus initiativ nyligen med en särskild internationell kollekt för Ukraina, framförallt för att ”den Helige fadern så försöker väcka medvetenheten hos Europas kristna om tystnaden inför det orättfärdiga kriget mot Ukraina”.

Gällande relationen till de ortodoxa underströk ärkebiskopen hur den grekisk-katolska kyrkan försöker samarbeta med den Ukrainska ortodoxa kyrkan ”som upplever interna spänningar i fråga om den ryska aggressionen eftersom en majoritet av de soldater som dödar ukrainare tillhör samma kyrka”. Men, fortsatte ärkebiskopen, ”vi upptäcker att det är mycket mer som förenas oss än vad som skiljer oss; om vi kunde överge politiken och se de människor i ögonen som vi har att tjäna, kommer vi att återupptäcka den levande Kristus bland oss, vår Gud, som är samma för katoliker och ortodoxa”.

Det historiska mötet mellan påven Franciskus och den rysk-ortodoxe patriarken Kirill av Moskva tidigare i år betecknade ärkebiskop Shevchuk som ett viktigt steg: ”Vi tackar Gud för att mötet slutligen kunde bli av eftersom vi under årtionden har fått höra att vi ukrainska katoliker skulle vara ett hinder för ett sådant möte. […] Jag tror att den Helige fadern vänder ett nytt blad i historien om relationen mellan katoliker och ortodoxa. […] deklarationer kan glömmas bort men gesten av öppna armar förblir.” Shevchuk underströk också att en ökad enhet mellan de olika nationella, ortodoxa kyrkorna sinsemellan är en förutsättning för och ett steg på vägen till ökad enhet mellan katoliker och ortodoxa globalt.

Inför det planerade besöket av Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, i Ukraina i juni uttryckte ärkebiskop Shevchuk en förhoppning om att Parolin ”ska tillkännage allt det vi behöver veta om ett möjligt besök av den Helige fadern” i landet någon gång i en inte alltför avlägsen framtid.

Catholic News Agency, 2016-05-29