Toppmöte i Vatikanen mot människohandel och organiserad brottslighet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga akademin för samhällsvetenskap ordnar i dag och i morgon, fredagen den 3 och lördag 4 juni, ett världstoppmöte som rör kampen mot människohandel och organiserad brottslighet. Jurister från hela världen deltar i detta toppmöte. Även påven Franciskus kommer att vara närvarande.

I ett uttalande från den påvliga akademin för samhällsvetenskap, som organiserar mötet, uppskattar man att maffior och kriminella organisationer står bakom 10 % av den globala bruttonationalprodukten (BNP). Uppskattningen blir av naturliga skäl mycket ungefärlig. 40 miljoner människor är offer för dessa moderna former av slaveri som kan utgöras av människohandel i alla dess former: tvångsarbete, prostitution, organhandel, narkotikahandel o s v.

Enligt akademin bör stärkandet av internationell lag och samarbete hjälpa till i kampen mot dessa ”strukturer av synd” som utnyttjar och utsätter andra människor för stora risker. Vid toppmötet kommer juristerna att uppmanas att formulera rättsliga lösningar på dessa problem både nationellt och internationellt. Akademin hoppas också att särskilt bearbeta två konkreta frågor som ständigt kommer upp i dessa diskussioner men ändå förblir obesvarade: hur människohandlare, hallickar och knarklangare grips och hur mycket deras vinsterna som senare kommer offren till godo.

Påven Franciskus har personligen engagerat sig i dessa frågor, som han var medveten om redan när han var ärkebiskop i Buenos Aires. Under hans ledning har flera möten redan hållits i Vatikanen i ämnet. Under dessa möten har aktörer för religiösa, politiskt aktiva företrädare och tjänstemän samt polisen varit representerade.

Bengt Säfsten 2016-06-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga akademin för samhällsvetenskap ordnar i dag och i morgon, fredagen den 3 och lördag 4 juni, ett världstoppmöte som rör kampen mot människohandel och organiserad brottslighet. Jurister från hela världen deltar i detta toppmöte. Även påven Franciskus kommer att vara närvarande.

I ett uttalande från den påvliga akademin för samhällsvetenskap, som organiserar mötet, uppskattar man att maffior och kriminella organisationer står bakom 10 % av den globala bruttonationalprodukten (BNP). Uppskattningen blir av naturliga skäl mycket ungefärlig. 40 miljoner människor är offer för dessa moderna former av slaveri som kan utgöras av människohandel i alla dess former: tvångsarbete, prostitution, organhandel, narkotikahandel o s v.

Enligt akademin bör stärkandet av internationell lag och samarbete hjälpa till i kampen mot dessa ”strukturer av synd” som utnyttjar och utsätter andra människor för stora risker. Vid toppmötet kommer juristerna att uppmanas att formulera rättsliga lösningar på dessa problem både nationellt och internationellt. Akademin hoppas också att särskilt bearbeta två konkreta frågor som ständigt kommer upp i dessa diskussioner men ändå förblir obesvarade: hur människohandlare, hallickar och knarklangare grips och hur mycket deras vinsterna som senare kommer offren till godo.

Påven Franciskus har personligen engagerat sig i dessa frågor, som han var medveten om redan när han var ärkebiskop i Buenos Aires. Under hans ledning har flera möten redan hållits i Vatikanen i ämnet. Under dessa möten har aktörer för religiösa, politiskt aktiva företrädare och tjänstemän samt polisen varit representerade.

Bengt Säfsten 2016-06-03