11 september, 2017

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Som avslutning på sin Colombiaresa uppmanade påven Franciskus ännu en gång enträget människorna i landet till fred, försoning och att arbeta för de mänskliga rättigheterna. I sin predikan vid mässan...