6 november, 2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den koptiska kyrkan i Egypten har låtit meddela, att den trots det senaste terrorattentatet mot kristna pilgrimer inte kommer att hålla sina kyrkor stängda. Man kommer inte att följa uppmaningarna...
Den blodbefläckade tunika, som tillhörde ärkebiskop Thomas Becket av Canterbury (1118–1170), ska efter 850 år få återvända till den plats, där mordet utfördes. Prästerna i den romerska basilikan Santa Maria...
I samband med att förhandlingar har påbörjats om Förenta Nationernas årliga allmänna humanitära stödresolution kommer USA att fortsätta engagera sig för skydd av den grundläggande rätten till liv för det...
Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna, har en artikel på Svenska Dagbladet debatt i dag med rubriken ”Undermålig plan för nytt signalsystem”. Han föreslår att en kommission tillsätts för att utarbeta...