USA:s engagemang i FN för det ofödda barnet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med att förhandlingar har påbörjats om Förenta Nationernas årliga allmänna humanitära stödresolution kommer USA att fortsätta engagera sig för skydd av den grundläggande rätten till liv för det ofödda barnet.

Detta uppgav i tisdags en talesperson för USA:s avgående FN-ambassadör Nikki Haley, enligt den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

Varje år antar FN en resolution med riktlinjer för vilka prioriteringar som organisationen vill att medlemsstaterna ska göra i arbetet med humanitära hjälpinsatser och för mänskliga rättigheter. Sedan 2015 har denna resolution uppmanat medlemsstaterna att tillse att kvinnor och flickor har tillgång till ”tjänster som relateras till sexuell och reproduktiv hälsa”. I FN:s definition av vad dessa tjänster innebär ingår inte bara sådant som exempelvis tillgång till god hälsovård i samband med graviditeter och efter förlossningar, skydd mot kvinnlig könsstympning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, utan också främjandet av vad som kallas ”säkra aborter”.

Dessa resolutioner är inte bindande enligt internationell rätt men återspeglar prioriteringar och politik inom FN. Många ser inkluderandet av aborter i begreppet ”sexuell och reproduktiv hälsa” som ett sätt att börja betrakta abort som en mänsklig rättighet, vilket det absolut inte är enligt någon av de internationella konventioner och definitioner som gäller. Vissa har därför spekulerat i att Nikki Haley nu agerar för att helt stryka begreppet från resolutionen, där det förekommer vid två tillfällen i de utkast som cirkulerar.

Presstalespersonen Andrea Stanford vill inte säga något konkret med hänvisning till de förhandlingar som pågår, men underströk i sin kommentar till CNA att ”generellt är USA världsledande i skyddet av mänskliga rättigheter av vilka den främsta och mest fundamentala är rätten till liv”. Landet är därför fortsatt ”engagerat i arbetet att utforma en politik som skyddar livet på det ofödda barnet i alla multilaterala fora, inklusive FN”.

Nikki Haley har varit USA:s FN-ambassadör under två års tid men meddelade i början av oktober att hon ska lämna sin post vid nyår. President Donald Trump har sagt att han i slutet av denna vecka ska tillkännage sin nominering till Haleys efterträdare.

Catholic News Agency, 2018-11-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med att förhandlingar har påbörjats om Förenta Nationernas årliga allmänna humanitära stödresolution kommer USA att fortsätta engagera sig för skydd av den grundläggande rätten till liv för det ofödda barnet.

Detta uppgav i tisdags en talesperson för USA:s avgående FN-ambassadör Nikki Haley, enligt den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA.

Varje år antar FN en resolution med riktlinjer för vilka prioriteringar som organisationen vill att medlemsstaterna ska göra i arbetet med humanitära hjälpinsatser och för mänskliga rättigheter. Sedan 2015 har denna resolution uppmanat medlemsstaterna att tillse att kvinnor och flickor har tillgång till ”tjänster som relateras till sexuell och reproduktiv hälsa”. I FN:s definition av vad dessa tjänster innebär ingår inte bara sådant som exempelvis tillgång till god hälsovård i samband med graviditeter och efter förlossningar, skydd mot kvinnlig könsstympning och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, utan också främjandet av vad som kallas ”säkra aborter”.

Dessa resolutioner är inte bindande enligt internationell rätt men återspeglar prioriteringar och politik inom FN. Många ser inkluderandet av aborter i begreppet ”sexuell och reproduktiv hälsa” som ett sätt att börja betrakta abort som en mänsklig rättighet, vilket det absolut inte är enligt någon av de internationella konventioner och definitioner som gäller. Vissa har därför spekulerat i att Nikki Haley nu agerar för att helt stryka begreppet från resolutionen, där det förekommer vid två tillfällen i de utkast som cirkulerar.

Presstalespersonen Andrea Stanford vill inte säga något konkret med hänvisning till de förhandlingar som pågår, men underströk i sin kommentar till CNA att ”generellt är USA världsledande i skyddet av mänskliga rättigheter av vilka den främsta och mest fundamentala är rätten till liv”. Landet är därför fortsatt ”engagerat i arbetet att utforma en politik som skyddar livet på det ofödda barnet i alla multilaterala fora, inklusive FN”.

Nikki Haley har varit USA:s FN-ambassadör under två års tid men meddelade i början av oktober att hon ska lämna sin post vid nyår. President Donald Trump har sagt att han i slutet av denna vecka ska tillkännage sin nominering till Haleys efterträdare.

Catholic News Agency, 2018-11-05

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)