november 30, 2019

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Enligt uppgifter i franska massmedia skall en 70-årig ordenssyster ha fått problem när hon önskade flytta till ett äldreboende i kommunal regi. Med hänvisning till den franska principen om laïcité,...
av JENNY LINDBERG Man kan välja att tjäna sina medmänniskor i livet, men man kan också tjäna andra efter sin död. Inte enbart genom testamentering av ägodelar till nära och...