Ordensdräkt på kommunalt äldreboende i Frankrike?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter i franska massmedia skall en 70-årig ordenssyster ha fått problem när hon önskade flytta till ett äldreboende i kommunal regi. Med hänvisning till den franska principen om laïcité, som används för att uttrycka en önskan om att religion ska vara mindre synlig i det offentliga rummet, skulle nunnan ha uppmanats att inte bära ordensdräkt och slöja om hon fick plats i detta boende. Ansvarig kommunal tjänsteman menade att bärandet av så tydliga religiösa tecken som dräkten skulle oroa andra boende.

Den lokale kyrkoherden vänder sig mot detta beslut och anser att det strider mot religionsfriheten. Även borgmästaren har på twitter framhållit att han anser att det skulle vara helt i sin ordning om ordenssystern fortsatte att bära sin ordensdräkt, och han är redo att hjälpa systern med att ordna ett boende som hon önskar. För personalen gäller neutral klädsel, menar borgmästaren, men de boende är fria att klä sig som de vill. Ordenssystern fick så småningom en servicelägenhet i ett privat etablissemang men saknar det sociala sammanhang som det kommunala boendet erbjöd.

Red. 2019-11-30

Detta är ett nyhetsreferat från nouvelobs som återfinns i sin helhet här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter i franska massmedia skall en 70-årig ordenssyster ha fått problem när hon önskade flytta till ett äldreboende i kommunal regi. Med hänvisning till den franska principen om laïcité, som används för att uttrycka en önskan om att religion ska vara mindre synlig i det offentliga rummet, skulle nunnan ha uppmanats att inte bära ordensdräkt och slöja om hon fick plats i detta boende. Ansvarig kommunal tjänsteman menade att bärandet av så tydliga religiösa tecken som dräkten skulle oroa andra boende.

Den lokale kyrkoherden vänder sig mot detta beslut och anser att det strider mot religionsfriheten. Även borgmästaren har på twitter framhållit att han anser att det skulle vara helt i sin ordning om ordenssystern fortsatte att bära sin ordensdräkt, och han är redo att hjälpa systern med att ordna ett boende som hon önskar. För personalen gäller neutral klädsel, menar borgmästaren, men de boende är fria att klä sig som de vill. Ordenssystern fick så småningom en servicelägenhet i ett privat etablissemang men saknar det sociala sammanhang som det kommunala boendet erbjöd.

Red. 2019-11-30

Detta är ett nyhetsreferat från nouvelobs som återfinns i sin helhet här