4 maj, 2021

Filter

Datumintervall
Biskopskonferenserna i Centraleuropa kommer i höst att grundligt behandla problemet med övergrepp. ”I den aktuella polska situationen skulle detta kunna leda till en mindre jordbävning”, sade teologen, psykologen och jesuitpatern...
Vigningen av Christian Carlassare, utnämnd till biskop av Rumbek i Sydsudan, har tillfälligt uppskjutits efter ett attentat mot honom. Beslutet har tagits vid ett sammanträde i biskopskonferensen med den påvlige...