Centraleuropeisk konferens i höst om övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopskonferenserna i Centraleuropa kommer i höst att grundligt behandla problemet med övergrepp. ”I den aktuella polska situationen skulle detta kunna leda till en mindre jordbävning”, sade teologen, psykologen och jesuitpatern Hans Zollner i en intervju med Kathpress på söndagen. Zollner är medlem av den påvliga barnskyddskommissionen, som planerar ett möte i Warszawa.

Men särskilt i den polska biskopskonferensen finns det ett motstånd mot att diskutera detta ämne. Ändå är konferensen medarrangör. Ordföranden, ärkebiskop Stanisław Gądecki, kommer att hålla inledningsanförandet. Ärkebiskop Wojciech Polak av Gniezno talar vid konferensen avslutning. Mötet skall enligt Zollner ha en andlig-teologisk inriktning, och även lägga fram praktiska exempel från länder som Kroatien, Slovakien och Polen.

I konferensen deltar inte bara representanter för latinska utan även orientaliska biskopskonferenser i Centraleuropa. Så har till exempel det ukrainsk-katolska universitetet i Lviv nyligen i samarbete med CCP (Centre for Child Protection, Centrum för skydd av barn) vid Gregorianauniversitetet i Rom grundat ett liknande centrum.

Många institutioner måste följa kyrkans exempel

Enligt Zollner befinner sig flera kyrkliga institutioner på efterkälken när det gäller kampen mot övergrepp. Han menar att det ”globalt sett inte finns andra institutioner som nödvändigtvis måste diskutera dessa frågor så grundligt” som den katolska kyrkan, men på andra håll dyker ämnet bara upp då och då. ”I Oxfam och FN:s fredsbevarande styrker är det ungefär samma process som i kyrkan. De överordnade tittar bort, tystar eller förflyttar människor, så inbillar man sig att ingen skugga ska falla över institutionerna”, sade ledaren för det internationella centret för skydd av barn. Inom scoutrörelsen i USA är antalen fall av övergrepp och även skadeståndskraven mycket högre än i den katolska kyrkan.

I inrikesministeriet i Berlin finns det en studie om övergrepp inom idrotten. Den har dock inte offentliggjorts, eftersom man fruktar att föräldrar inte längre skulle vilja låta sina barn delta i idrottsföreningars aktiviteter. Om dessa skulle kräva samma utdrag ur belastningsregistret för dem som tränar barn och unga, som kyrkorna kräver, så skulle förmodligen nästan ingen längre vara beredd att engagera sig som frivillig.

När det gäller förebyggande arbete, har den katolska kyrkan gjort stora framsteg. Detta bekräftas även av statliga instanser, säger Zollner. Men när det gäller att se över och förändra rutinerna, gör kyrkan inte alls tillräckligt. Det har utvecklingen de senaste fem åren visat. Det gäller inte bara juridiska utan även ”moraliska, andliga och strukturella åtgärder”.

I detta avseende befinner sig dessvärre fortfarande den evangeliska kyrkan i Tyskland i den katolska kyrkans kölvatten. ”Diskussionerna om Köln och Hamburg kom, och nu har den evangeliska kyrkan nästan dragit tillbaka sitt engagemang”, sade Zollner, och ”för offren i den protestantiska kyrkan är detta svårt att uthärda.”

Kathpress 2021-05-02

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopskonferenserna i Centraleuropa kommer i höst att grundligt behandla problemet med övergrepp. ”I den aktuella polska situationen skulle detta kunna leda till en mindre jordbävning”, sade teologen, psykologen och jesuitpatern Hans Zollner i en intervju med Kathpress på söndagen. Zollner är medlem av den påvliga barnskyddskommissionen, som planerar ett möte i Warszawa.

Men särskilt i den polska biskopskonferensen finns det ett motstånd mot att diskutera detta ämne. Ändå är konferensen medarrangör. Ordföranden, ärkebiskop Stanisław Gądecki, kommer att hålla inledningsanförandet. Ärkebiskop Wojciech Polak av Gniezno talar vid konferensen avslutning. Mötet skall enligt Zollner ha en andlig-teologisk inriktning, och även lägga fram praktiska exempel från länder som Kroatien, Slovakien och Polen.

I konferensen deltar inte bara representanter för latinska utan även orientaliska biskopskonferenser i Centraleuropa. Så har till exempel det ukrainsk-katolska universitetet i Lviv nyligen i samarbete med CCP (Centre for Child Protection, Centrum för skydd av barn) vid Gregorianauniversitetet i Rom grundat ett liknande centrum.

Många institutioner måste följa kyrkans exempel

Enligt Zollner befinner sig flera kyrkliga institutioner på efterkälken när det gäller kampen mot övergrepp. Han menar att det ”globalt sett inte finns andra institutioner som nödvändigtvis måste diskutera dessa frågor så grundligt” som den katolska kyrkan, men på andra håll dyker ämnet bara upp då och då. ”I Oxfam och FN:s fredsbevarande styrker är det ungefär samma process som i kyrkan. De överordnade tittar bort, tystar eller förflyttar människor, så inbillar man sig att ingen skugga ska falla över institutionerna”, sade ledaren för det internationella centret för skydd av barn. Inom scoutrörelsen i USA är antalen fall av övergrepp och även skadeståndskraven mycket högre än i den katolska kyrkan.

I inrikesministeriet i Berlin finns det en studie om övergrepp inom idrotten. Den har dock inte offentliggjorts, eftersom man fruktar att föräldrar inte längre skulle vilja låta sina barn delta i idrottsföreningars aktiviteter. Om dessa skulle kräva samma utdrag ur belastningsregistret för dem som tränar barn och unga, som kyrkorna kräver, så skulle förmodligen nästan ingen längre vara beredd att engagera sig som frivillig.

När det gäller förebyggande arbete, har den katolska kyrkan gjort stora framsteg. Detta bekräftas även av statliga instanser, säger Zollner. Men när det gäller att se över och förändra rutinerna, gör kyrkan inte alls tillräckligt. Det har utvecklingen de senaste fem åren visat. Det gäller inte bara juridiska utan även ”moraliska, andliga och strukturella åtgärder”.

I detta avseende befinner sig dessvärre fortfarande den evangeliska kyrkan i Tyskland i den katolska kyrkans kölvatten. ”Diskussionerna om Köln och Hamburg kom, och nu har den evangeliska kyrkan nästan dragit tillbaka sitt engagemang”, sade Zollner, och ”för offren i den protestantiska kyrkan är detta svårt att uthärda.”

Kathpress 2021-05-02

Detta är en nyhetstext.