1 juni, 2022

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus är mycket oroad av hur leveranserna av spannmål inte längre kan lämna Ukraina. Över hela världen är framför allt de fattigare länderna beroende av dessa leveranser, förklarade påven...
Påven har tillkännagett att han den 21 augusti kommer att förläna 21 biskopar och präster kardinalsvärdigheten. Vid söndagens middagsbön på Petersplatsen nämnde han namnen på de kommande purpurbärarna, av vilka...