29 juni, 2022

Filter

Datumintervall
Beslutet i USA:s högsta domstol att ge enskilda delstater möjlighet att förbjuda abort har i Sverige bemötts av ett i princip enhälligt fördömande. Med några ytterst få undantag. Ett av...
I tidningsintervju kritiserade nyligen den tyske sociologen Hans Joas samtidens debatter kring frågor om kön. Det är nödvändigt att ställa sig frågan, förklarade Joas i en intervju med tidningen Augsburger...
Under den årliga ”Lange Nacht der Kirchen” i Wien drog den rappande franciskanbrodern Sandesh Manuel stormande applåder när han framträdde i Stefansdomen. Men han är också aktiv som författare till...