9 juli, 2022

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av NAUSIKAA HAUPT I slutet av juni möttes ett drygt hundratal deltagare för den femte internationella konferensen för receptiv ekumenik i Sigtuna, efter att den blivit uppskjuten två gånger under pandemin....
Den 77-åriga katolska ordenskvinnan Simone Campbell, som är känd för sitt arbete för social rättvisa, ha mottagit USA:s högsta civila förtjänsttecken. Tillsammans med sexton andra personer inom politik, sport, underhållning...