17 november, 2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Till Dikasteriet för trosläran har det kommit en förfrågan från en filippinsk biskop som är bekymrad över det ökande antalet frimurare i stiftet. Hur skall denna situation hanteras? Katolska kyrkan...