Oförenligt att vara både katolik och frimurare

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Till Dikasteriet för trosläran har det kommit en förfrågan från en filippinsk biskop som är bekymrad över det ökande antalet frimurare i stiftet. Hur skall denna situation hanteras? Katolska kyrkan har redan fastslagit att det är oförenligt att vara katolik och frimurare.

Dikasteriet bekräftade denna ståndpunkt och betonade just denna oförenlighet. Man hänvisar till ett uttalande från Troskongregationen 1983.

Vidare uppmanades de filippinska biskoparna att tydligt undervisa och informera de troende om vad som utgör grunden för det oförenliga mellan katolsk tro och frimureriets åskådning.

Red. 2023-11-17

Detta är ett referat från en nyhetstext från Kathpress. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Till Dikasteriet för trosläran har det kommit en förfrågan från en filippinsk biskop som är bekymrad över det ökande antalet frimurare i stiftet. Hur skall denna situation hanteras? Katolska kyrkan har redan fastslagit att det är oförenligt att vara katolik och frimurare.

Dikasteriet bekräftade denna ståndpunkt och betonade just denna oförenlighet. Man hänvisar till ett uttalande från Troskongregationen 1983.

Vidare uppmanades de filippinska biskoparna att tydligt undervisa och informera de troende om vad som utgör grunden för det oförenliga mellan katolsk tro och frimureriets åskådning.

Red. 2023-11-17

Detta är ett referat från en nyhetstext från Kathpress. Originalet återfinns i sin helhet här