Besök med sprängkraft: Pekings biskop i Hongkong

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vad som närmast kan te sig som en inomkyrklig händelse är Pekings biskop Joseph Li Shans (58) besök i den av Storbritannien till Kina återlämnade kronkolonin Hongkong, som är en särskild förvaltningszon. Det fem dagar långa besöket börjar på onsdagen den 15 november. Li kommer på inbjudan av biskopen i Hongkong, kardinal Stephen Chow (64).

Visserligen innehar Chow som kardinal högre rang i hierarkin än biskop Li, men denne är inte bara ärkebiskop i den kinesiska huvudstaden, utan även president för det av kommunistpartiet understödda Chinese Catholic Patriotic Association, samt vice president i den av staten kontrollerade biskopskonferensen.

Besöket äger rum i ett spänt läge. Sedan ikraftträdandet av den nationella säkerhetslagen, undertrycks i Hongkong demokratiska friheter och den demokratiska rörelsen är krossad. Talrika demokratiaktivister, bland dem många katoliker, som exempelvis förläggaren Jimmy Lai, sitter i fängelse.

Samtidigt finns det spänningar mellan folkrepubliken och Vatikanen beträffande utnämningen av katolska biskopar genom den hemliga överenskommelsen. Rom har nyligen anklagat Peking för brott mot överenskommelsen genom den ensidiga utnämningen av Joseph Shen Bin till biskop av Shanghai.

För kardinal Chow är besöket i första hand ett mål att göra Hongkong till en kyrklig bro till Kina. ”Vi kan samtala om hur vi skall stärka strukturen och hur vi kan vidta politiska åtgärder, särskilt humanitära, på lång sikt. På så sätt kan vi hjälpa varandra att vittna om Guds kärlek”, sade Chow i början av november till medier i Honkong.

Benedict Rogers, grundare av den kinakritiska organisationen ”Hong Kong Watch”, fruktar att ”brobygget” skulle kunna bli en enkelriktad gata för ”Pekings expansionism och förtryck”. ”Hur skulle biskopsstiftet och Hongkong kunna bli en bro när dess underlag, grundläggande friheter som åsiktsfrihet, församlingsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet, autonomi, samt religions- och trosfrihet urholkas och avskaffas?” sade Rogers till nyhetsbyrån KNA (Katholische Nachrichten Agentur).

Den i London bosatte katoliken vet vad han talar om. I mars 2022 meddelade polisen i Hongkong, att om den brittiske medborgaren någon gång skulle återkomma till staden skulle han komma att åtalas för ”Hot mot Kinas nationella säkerhet”.

Den 8 november publicerade Hong Kong Watch i Bryssel en artikel med rubriken ”Utförsäljning av våra själar” om ”den hotande faran för religions- och åsiktsfriheten” i Hongkong. Till skillnad från Kina är religionsfriheten ännu intakt i Hongkong, men ”det finns tydliga tecken på brott mot religions- och åsiktsfriheten” och ”varnande tecken på något ännu värre” på basis av den nationella säkerhetslagen. Präster från alla konfessioner tvingas i ökande grad utöva självcensur och den i Kina påtvingade ”patriotismen” inom undervisningssektorn, särskilt i de många katolska skolorna.

Över alla hänger det damoklessvärd som den av Kinas president Xi Jinping anbefallda ”siniseringen” av religionen utgör. Liksom ”patriotismen” innebär ”siniseringen” inget annat än den villkorslösa underkastelsen under den kommunistiska ideologin. Rogers ser visserligen inget införande av den officiella siniseringskampanjen i Hongkong, men håller det för sannolikt att den kan bedrivas ”snarare subtilt än de jure”. ”Jag hyser misstanken att ärkebiskop Li, den kinesiska Katolsk-Patriotiska föreningen och regimen i Peking ser besöket som ett tillfälle att tvinga in stiftet Hongkong på ett subtilt och bedrägligt sätt i det kinesiska kommunistpartiets statligt kontrollerade patriotiska enhetsfront.”

Ärkebiskop Li kommer under sitt fem dagar långa besök träffa flera företrädare för stiftet Hongkong. Rogers håller det för osannolikt att det kommer att bli ett möte mellan Li och den kinakritiska förutvarande kardinalen i Hongkong, Joseph Zen Ze-kiun (91). ”Om så sker blir det en explosiv sammanstötning mellan sanning och lögn.”

Kathpress 2023-11-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vad som närmast kan te sig som en inomkyrklig händelse är Pekings biskop Joseph Li Shans (58) besök i den av Storbritannien till Kina återlämnade kronkolonin Hongkong, som är en särskild förvaltningszon. Det fem dagar långa besöket börjar på onsdagen den 15 november. Li kommer på inbjudan av biskopen i Hongkong, kardinal Stephen Chow (64).

Visserligen innehar Chow som kardinal högre rang i hierarkin än biskop Li, men denne är inte bara ärkebiskop i den kinesiska huvudstaden, utan även president för det av kommunistpartiet understödda Chinese Catholic Patriotic Association, samt vice president i den av staten kontrollerade biskopskonferensen.

Besöket äger rum i ett spänt läge. Sedan ikraftträdandet av den nationella säkerhetslagen, undertrycks i Hongkong demokratiska friheter och den demokratiska rörelsen är krossad. Talrika demokratiaktivister, bland dem många katoliker, som exempelvis förläggaren Jimmy Lai, sitter i fängelse.

Samtidigt finns det spänningar mellan folkrepubliken och Vatikanen beträffande utnämningen av katolska biskopar genom den hemliga överenskommelsen. Rom har nyligen anklagat Peking för brott mot överenskommelsen genom den ensidiga utnämningen av Joseph Shen Bin till biskop av Shanghai.

För kardinal Chow är besöket i första hand ett mål att göra Hongkong till en kyrklig bro till Kina. ”Vi kan samtala om hur vi skall stärka strukturen och hur vi kan vidta politiska åtgärder, särskilt humanitära, på lång sikt. På så sätt kan vi hjälpa varandra att vittna om Guds kärlek”, sade Chow i början av november till medier i Honkong.

Benedict Rogers, grundare av den kinakritiska organisationen ”Hong Kong Watch”, fruktar att ”brobygget” skulle kunna bli en enkelriktad gata för ”Pekings expansionism och förtryck”. ”Hur skulle biskopsstiftet och Hongkong kunna bli en bro när dess underlag, grundläggande friheter som åsiktsfrihet, församlingsfrihet, föreningsfrihet, rättssäkerhet, autonomi, samt religions- och trosfrihet urholkas och avskaffas?” sade Rogers till nyhetsbyrån KNA (Katholische Nachrichten Agentur).

Den i London bosatte katoliken vet vad han talar om. I mars 2022 meddelade polisen i Hongkong, att om den brittiske medborgaren någon gång skulle återkomma till staden skulle han komma att åtalas för ”Hot mot Kinas nationella säkerhet”.

Den 8 november publicerade Hong Kong Watch i Bryssel en artikel med rubriken ”Utförsäljning av våra själar” om ”den hotande faran för religions- och åsiktsfriheten” i Hongkong. Till skillnad från Kina är religionsfriheten ännu intakt i Hongkong, men ”det finns tydliga tecken på brott mot religions- och åsiktsfriheten” och ”varnande tecken på något ännu värre” på basis av den nationella säkerhetslagen. Präster från alla konfessioner tvingas i ökande grad utöva självcensur och den i Kina påtvingade ”patriotismen” inom undervisningssektorn, särskilt i de många katolska skolorna.

Över alla hänger det damoklessvärd som den av Kinas president Xi Jinping anbefallda ”siniseringen” av religionen utgör. Liksom ”patriotismen” innebär ”siniseringen” inget annat än den villkorslösa underkastelsen under den kommunistiska ideologin. Rogers ser visserligen inget införande av den officiella siniseringskampanjen i Hongkong, men håller det för sannolikt att den kan bedrivas ”snarare subtilt än de jure”. ”Jag hyser misstanken att ärkebiskop Li, den kinesiska Katolsk-Patriotiska föreningen och regimen i Peking ser besöket som ett tillfälle att tvinga in stiftet Hongkong på ett subtilt och bedrägligt sätt i det kinesiska kommunistpartiets statligt kontrollerade patriotiska enhetsfront.”

Ärkebiskop Li kommer under sitt fem dagar långa besök träffa flera företrädare för stiftet Hongkong. Rogers håller det för osannolikt att det kommer att bli ett möte mellan Li och den kinakritiska förutvarande kardinalen i Hongkong, Joseph Zen Ze-kiun (91). ”Om så sker blir det en explosiv sammanstötning mellan sanning och lögn.”

Kathpress 2023-11-13

Detta är en nyhetstext.