25 januari, 2024

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Sandinistdiktaturen i Nicaragua har ännu inte lyckats vinna över landets präster till sin sida, varför regimen har gått över till att vilja ”förinta” kyrkan. Detta förklarade juristen och människorättsaktivisten Martha...
Tisdagen den 16 januari upphävde Nicaraguas regering den rättsliga statusen för sexton fristående organisationer [”NGO”], varar tio katolska eller evangeliska [protestantiska]. Enligt information från inrikesministeriet förklarades nio organisationer olagliga för...
av CHRISTOFFER WEDEBRAND Den svenska aborträtten verkar utgå ifrån föreställningen att människors rätt till liv avtar i takt med deras sårbarhet och beroende av andra. Det är tveksamt om vi...
De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen för att bli de första kristna munkarna nöjde sig inte med att vara anhängare av en tro, de var...