2,2 miljoner deltog i påvens evenemang 2009

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 2,2 miljoner människor deltog i de offentliga audienser och gudstjänster som påven Benedictus XVI ledde i Vatikanen under år 2009.

Idag, den 5 januari, offentliggjorde Vatikanen det gångna årets besöksstatistik. Av den framgår att 537 500 personer deltog i de 44 allmänna audienser som påven hade i Vatikanen 2009. Ytterligare 155 600 personer deltog i olika specialaudienser, medan 470 800 deltog i gudstjänster ledda av påven.  Dessutom besökte runt 1,1 miljoner personer Angelus-bönen som påven håller vid lunchtid på söndagarna.

Det innebär att antalet personer som besökte Vatikanen år 2009 i stort sett är oförändrat i jämförelse med år 2008. Däremot har antalet gudstjänstdeltagare ökat (från 324 000 till 470 800), medan antalet deltagare i specialaudienserna har sjunkit.

I dessa siffror finns däremot inte inräknade de personer som har mött påven i samband med hans besök i olika katolska församlingar runt om i Italien eller under hans utlandsresor (förra året till Angola, Kamerun, det Heliga landet och Tjeckien).

Kathpress 2010-01-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 2,2 miljoner människor deltog i de offentliga audienser och gudstjänster som påven Benedictus XVI ledde i Vatikanen under år 2009.

Idag, den 5 januari, offentliggjorde Vatikanen det gångna årets besöksstatistik. Av den framgår att 537 500 personer deltog i de 44 allmänna audienser som påven hade i Vatikanen 2009. Ytterligare 155 600 personer deltog i olika specialaudienser, medan 470 800 deltog i gudstjänster ledda av påven.  Dessutom besökte runt 1,1 miljoner personer Angelus-bönen som påven håller vid lunchtid på söndagarna.

Det innebär att antalet personer som besökte Vatikanen år 2009 i stort sett är oförändrat i jämförelse med år 2008. Däremot har antalet gudstjänstdeltagare ökat (från 324 000 till 470 800), medan antalet deltagare i specialaudienserna har sjunkit.

I dessa siffror finns däremot inte inräknade de personer som har mött påven i samband med hans besök i olika katolska församlingar runt om i Italien eller under hans utlandsresor (förra året till Angola, Kamerun, det Heliga landet och Tjeckien).

Kathpress 2010-01-05