24 september i Uppsala: Religionens samhällseffekter: vad säger forskningen?

Religionens samhällseffekter: vad säger forskningen? Det är titeln på ett seminarium som hålls på måndag den 24 september kl. 19.00.

Platsen är Newmaninstitutet i Uppsala, Slottsgränd 6. 

Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och gästprofessor i systematisk teologi vid Stellenboschs universitet i Sydafrika, kommer i sitt föredrag att redogöra för och diskutera en del av forskningen om denna typ av frågor.

Som Martin Aagård konstaterade i en krönika i Aftonbladet nyligen finns det en tendens att medierna enbart uppmärksammar religionen när det är ”extrem, högljudd och korkad”: religionen når löpsedlarna oftast i sin extrema form: som terrorism och sekterism. Men vad har den mer vardagliga religiositeten för samhällseffekter? Vilken roll har religion historiskt spelat i framväxten av det demokratiska samhället? Spelar religion någon roll för graden av tillit i ett samhälle, för socialt engagemang, för ekonomisk utveckling eller för omfattningen av sexuellt våld?

På 1990-talet uppfattades religion ofta som en resurs för samhället – som en viktig del av det civila samhället. Sedan kom terrorattackerna den 11 september 2001 och attityderna har förändrats. I de senaste årens debatt i Sverige har det alltmer handlar om religion som ett hot, både mot individen och mot samhället. Också från forskarsamhället kommer olika signaler, men få har gjort större genomgångar av internationell forskning. Och det finns en enorm mängd forskning inom t ex socialpsykologi, sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi, historia, som ofta är okänd för det stora flertalet och vars resultat ofta verkar överraskande för många. 

Red. 2018-09-17