Museum i Bourgogne om det heliga

Paray-le-Monial i Bourgogne, Frankrike, är en vallfartsort med anknytning till den heliga Marguerite-Marie Alacoque, som fick en uppenbarelse av Jesu heliga hjärta. Här finns ett kvinnligt dominikankloster [länk här],men också ett speciellt museum om det heliga [länk här].

Museet har genomgått omfattande renoveringar, och skyddas sedan 2015 som kulturarv av särskild betydelse. Detta kan man läsa om på hemsidan för katolska kyrkan i Frankrike, här.

Le musée du Hiéron har sitt namn efter det grekiska ordet för helig. Man valde bort benämningen Eukaristiskt museum med tanke både på de troende, för vilka eukaristin minst av allt är ett museiföremål, och på de icke-troende, som skulle avskräckas av ett så religiöst namn på ett museum. Här finns tematiska samlingar över 2000 år av kristenhet. Man arbetar på att vidga museets uppdrag till att även presentera de monoteistiska religionerna judendom och islam.

Religiös konst från olika tider, inte minst samtiden, är en viktig del av samlingarna. Det finns särskilda samlingar med anknytning till eukaristin och Jesu heliga hjärta. Museet ligger visserligen lite avsides, men förefaller vara väl värt ett besök. Och besökarantalet ökar.

Red. 2018-09-16