30 000 ungdomar i Taizé-möte i Prag

Den ekumeniska gemenskapen Taizés årliga europeiska ungdomssammankomst inleds på måndag i Prag. Enligt uppgifter från organisatörerna kommer det fram till den 2 januari att samlas mer än 30 000 unga människor från 65 länder i den tjeckiska huvudstaden. Med tanke på aktuella konflikter och Järnridåns fall för 25 år sedan, kommer fred och försoning mellan Öst och Väst att vara ett av de viktiga temana vid sammankomsten, förutskickar talespersoner för Taizé gemenskapen. Denna gemenskap ansvarar för den övergripande planeringen av dessa sammankomster, som alltid brukar äga rum vid årsskiftet i någon europeisk storstad.

Förutom Prags 17 innerstads kyrkor blir mässhallarna i Letnany en central mötesplats och enkom för detta tillfälle har hallarna blivit utsmyckade av en grupp unga konstnärer. Två gånger om dagen samlas deltagarna till gemensam bön. På förmiddagarna deltar man i program anordnade av de lokala församlingar, som står som värdar. En av höjdpunkterna på denna ungdomssammankomst är kvällsbönen den 1 januari klockan 19 i Veitsdom och till den väntas även många företrädare för det tjeckiska kyrkorådet och det offentliga livet. Den tjeckiska televisionen kommer att sända bönen live.

Under sammankomsten kommer tiotusende ungdomar från hela Europa att bli inkvarterade i Prag med omnejd. Ungefär hälften av dem skall bo familj Dessutom finns det fler än 150 gästplatser hos församlingarna, men med anledning av detta tillfälle har man också ordnat provisoriska boenden i skolor och idrottslokaler.

Den ekumeniska gemenskapen i den franska orten Taizé grundades 1944 av schweizaren Roger Schutz (1915–2005). Denna gemenskap består idag av omkring 100 män från mer än 25 länder och de kommer både från evangeliska och katolska kyrkor. Spiritualiteten i Taizé är känd för sin enkla levnadsstil och sina meditativa, repetitiva sånger.

Munkgemenskapen har under de senaste årtiondena utvecklats till en religiös samlingspunkt för ungdomar från hela Europa. I augusti 1974 kom det tiotusentals till ”Ungdomskonciliet” i Taizé. Som en följd av detta anordnar den ekumeniska gemenskapen varje år sedan 1978 en ungdomssammankomst vid juletid i någon europeisk storstad.

Den europeiska ungdomssammankomsten i Prag utgör för den ekumeniska gemenskapen också en upptakt till ett fest- och minnesår 2015. Men skall fira grundaren broder Roger Schutz hundraårsdag, samt minnas tioårsdagen av hans död och sjutiofemårsdagen av kommunitetens grundande. Höjdpunkten på detta minnesår är veckan mellan den 9 och 16 augusti. Den 16 augusti är broder Rogers dödsdag; år 2005 blev han nedstucken under kvällsbönen av en sinnesförvirrad kvinna.

Kathpress 2014-12-28

Se också artiklar om Taizé ur Signums arkiv:

Stefan Orth, ”Enheten är vår skyldighet. Ett samtal med broder Alois i Taizé”, Signum nr 7/2007

Klaus Nientiedt, ”Taizerörelsen efter broder Roger”, Signum nr 1/2006

Patrick Samway, ”En intervju med Broder Roger i Taizé”, Signum nr 2/1983