Cirka 6 miljoner människor kom till påven 2014

Påven Franciskus dragningskraft var stor även under hans andra år som påve. Under 2014 registrerades cirka 5,9 miljoner människor vid hans audienser, middagsböner och gudstjänster, meddelar Vatikanen. Det är 700 000 färre än 2013, under de nio månaderna efter han valts till påven, men ändå nästan dubbelt så många som under Benedictus XVI:s andra pontifikatsår 2006. Då kom 3,4 miljoner besökare. Under hans sista år som påve, år 2012, kom 2,3 miljoner. Under Johannes Paulus II:s pontifikat var antalet oftast lägre.

Enligt Vatikanens statistiska uppgifter kom cirka tre miljoner människor till middagsbönen med Franciskus på Petersplatsen, 1,2 miljoner till generalaudienserna varje vecka på Petersplatsen eller i audienshallen. Cirka 570 000 människor deltog i särskilda audienser och 1,1 miljoner i påvliga gudstjänster. Totalt registrerade Vatikan 5 916 800 besökare under 2014. [Bilden är från påvens predikan vid påsk 2014.]

Uppgifterna från Vatikanen bygger på uppskattningar. Statistiken har inte tagit hänsyn till påvens gudstjänster under hans resor, till exempelvis Sydkorea och Albanien.

Kathpress 2014-12-29