30 år sedan murens fall – konferens i Newmanhuset 21–22 februari

Den 21 och 22 februari arrangerar Nemaninstitutet och Signum en öppen konferens med anledning av 30-årsjubileet för Berlinmurens och kommunismens fall i Europa. Titeln på konferensen lyder:
”1989–2019: 30 år sedan murens fall – en konferens om hoppet då och nu”

Jonglör på Berlinmuren, den 16 november 1989.
Foto: Wikimedia commons.

Programmet börjar torsdag den 21 februari kl. 16.00. Du kan ta del av hela programmet via denna länk: Program Newmandagarna 2019

Red. 2019-01-10

Länk till de inspelade föredragen och samtalen via denna länk: Newmandagarna 2019.