DN: Bönder, nunnor och grevar vill stoppa mineraljägare

Dagens Nyheter har i dag en artikel som berör Benediktinklostret Mariavall. Klostrets abbedissa, Moder Christa, intervjuas i artikeln ”Bönder, nunnor och grevar vill stoppa mineraljägare.” Olika grupper strävar tillsammans emot ett projekt som drivs av ett brittiskt företag att utvinna mineralen vanadin på Österlen. Artikeln kan läsas via länken här

Läs mer på klostrets hemsida här

Red. 2019-01-06