37 katolska själasörjare mördades under 2009

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under det gångna året har i hela världen 37 katolska präster och själasörjare bragts om livet med våld. Enligt de uppgifter som den romerska presstjänsten för mission, Fides, nyligen offentliggjorde, så innebär det nästan dubbelt så många dödsoffer som under det föregående året, och den högsta siffran på tio år. Bland de mördade var 30 katolska präster, två ordenssystrar, två prästseminarister och tre lekmannamedarbetare.

Den övervägande delen av våldsbrotten skedde enligt uppgift i Syd- och Nordamerika. Där mördades arton katolska präster, två prästseminarister och en ordenssyster. I statistiken för enskilda kontinenter kommer Afrika därnäst. Där har nio präster, en ordenssyster och en lekmannamedarbetare bragts om livet med våld under år 2009. I Asien dödades två präster, i Europa en.

Bland de mördade finns den 78-årige österrikiske ordensbrodern Ernst Pöchl. Den 31 maj blev han strypt av obekanta gärningsmän i den sydafrikanska missionsstationen Mariazell. Pöchl, som tillhörde Marianhill-missionärernas ordensgemenskap, bodde sedan 40 år tillbaka i Sydafrika och ledde senast en skola i Matatiele.

Det enda dödsoffret i Europa var Louis Jousseaume. I sin församling ägnade han sig särskilt åt handikappade och utanförstående och gjorde stora insatser för dem. Den 70-årige prästen angreps och dödades den 26 oktober av en man med psykiska problem.

Red. 2010-01-09  (Källa: Katholischer Nachrichtendienst)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under det gångna året har i hela världen 37 katolska präster och själasörjare bragts om livet med våld. Enligt de uppgifter som den romerska presstjänsten för mission, Fides, nyligen offentliggjorde, så innebär det nästan dubbelt så många dödsoffer som under det föregående året, och den högsta siffran på tio år. Bland de mördade var 30 katolska präster, två ordenssystrar, två prästseminarister och tre lekmannamedarbetare.

Den övervägande delen av våldsbrotten skedde enligt uppgift i Syd- och Nordamerika. Där mördades arton katolska präster, två prästseminarister och en ordenssyster. I statistiken för enskilda kontinenter kommer Afrika därnäst. Där har nio präster, en ordenssyster och en lekmannamedarbetare bragts om livet med våld under år 2009. I Asien dödades två präster, i Europa en.

Bland de mördade finns den 78-årige österrikiske ordensbrodern Ernst Pöchl. Den 31 maj blev han strypt av obekanta gärningsmän i den sydafrikanska missionsstationen Mariazell. Pöchl, som tillhörde Marianhill-missionärernas ordensgemenskap, bodde sedan 40 år tillbaka i Sydafrika och ledde senast en skola i Matatiele.

Det enda dödsoffret i Europa var Louis Jousseaume. I sin församling ägnade han sig särskilt åt handikappade och utanförstående och gjorde stora insatser för dem. Den 70-årige prästen angreps och dödades den 26 oktober av en man med psykiska problem.

Red. 2010-01-09  (Källa: Katholischer Nachrichtendienst)