6 maj i Newmanhuset: Teologisk respons på klimatkrisen

”Klimatkrisen: en teologisk respons. Ett samtal utifrån påven Franciskus encyklika Laudato si’ (Lovad vare du)” Så lyder titeln på ett panelsamtal som hålls måndag 6 maj 2019 kl. 19.00 i Newmanhuset, Slottsgränd 6 i Uppsala.

Föredragshållarna är Ninna Edgardh, kyrkovetare vid Uppsala universitet, Johannes Widlund som studerar miljökommunikation och är ordförande för ”God jord”, samt Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet.

Kvällen arrangeras av ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle, som är en föreläsningsserie i samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet, vill vara en arena för respektfulla, utforskande samtal om filosofiska och existentiella frågor.

Red. 2019-05-06