Tillplattad myt om medeltidens platta jord

Författaren Maria Küchen reflekterar i Sveriges Radio P1 om myten att människor på medeltiden ska ha trott att jorden var platt. Denna myt skapades på 1800-talet, vilket medeltidshistorikern Jeffrey Burton Russell har visat i sin bok Inventing the flat earth: Columbus and modern historians. Programmet med titeln ”Jag förstår de vilsna anhängarna av en platt jord” kan man lyssna till via länken här

Magnus Nyman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Newmaninstitutet,  redogör i artikeln ”Var jorden platt före Columbus?” i Signum 5/1992 för medeltidens syn på vår planet. Nyman markerar: ”Ingen bildad människa i Europa var okunnig under medeltiden om att jorden var sfärisk, man kände också till dess beräknade omkrets och hur man gick till väga för att räkna ut denna.”

Red. 2019-05-04