6 miljoner romer fullständigt marginaliserade i EU enligt Caritas

Caritas uppmanar Europeiska unionen att engagera sig för att inkludera den romska minoriteten i hela Europa. Det faktum att 6 miljoner romer inom Europa är uteslutna från samhället gör att EU inte bara måste använda en del av sina socialfonder för marginaliserade minoriteter utan också öka trycket på sina medlemsstater. Vid politiska beslut som rör romer bör de själva få vara med och bestämma, krävde den europeiska delen av Caritas under onsdagen, som är Romernas internationella dag (nationaldag).

Caritas anklagar, med hänvisning till rapporter från sina egna nationella organisationer, flera EU-länder för bristande konsekvens när det gäller att förverkliga existerande program för integrationen av romer. I Belgien, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovenien och även i Storbritannien finns det avsevärda problem, i synnerhet när det gäller tillgång till utbildning, arbete, hälsovård och boende. ”Att så få medlemsstater använder EU-medel för detta visar tydligt att det saknas både insatser och politisk vilja, heter det i uttalandet.

Särskilt svår är situationen i länderna med flest romer, Bulgarien och Rumänien, där de som tillhör denna minoritet är fullständigt uteslutna från arbetsmarknaden på grund av sin stigmatisering i samhället. Detsamma gäller de facto för ett flertal andra EU-länder, inom vilka medborgarskap utgör en förutsättning för arbetstillstånd.

I Slovakien är bostadssituationen enligt Caritas särskilt alarmerande för romer och sinti. Där anvisas de endast mark inom områden som för det mesta saknar offentliga kommunikationer, skolor och sjukvårdsinrättningar. Men också i Storbritannien blir romer ofta vräkta, varvid gravida, barn och gamla får lida av konsekvenserna.

Caritas har inget gott att säga om ansträngningarna hos flera länder för att förbättra läget. I Bulgarien har det nuvarande programmet från regeringen i stället gjort romerna mer beroende av hjälp och samtidigt mer utsatta för diskriminering. Dessutom saknas det här, trots införandet av två obligatoriska år på daghem, tillräckligt med inrättningar och pedagoger. I Storbritannien har utbildningsprogrammen för romer, sinti och icke-bofasta personer minskats eller helt ställts in på grund av sparåtgärder.

Caritas nämner några länder som positiva exempel på hur man möter romer: Grekland driver exempelvis tre regionala integrerade pilotprogram, Spanien viker en del av sina insatser mot barnfattigdom och socialt utanförskap speciellt för den romska befolkningen. I synnerhet lyfter Caritas fram Lettlands kulturdepartement: Det planerar för närvarande att lägga in omfattande integrationsprojekt för romer i budgeten, däribland särskilt utbildningsstöd utanför skolsystemet för barn och deras föräldrar, åtgärder för medvetandegörande, rättshjälp vid diskriminering och även särskilda utbildningsprogram för ungdomar.

Kathpress 2015-04-08

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Caritas uppmanar Europeiska unionen att engagera sig för att inkludera den romska minoriteten i hela Europa. Det faktum att 6 miljoner romer inom Europa är uteslutna från samhället gör att EU inte bara måste använda en del av sina socialfonder för marginaliserade minoriteter utan också öka trycket på sina medlemsstater. Vid politiska beslut som rör romer bör de själva få vara med och bestämma, krävde den europeiska delen av Caritas under onsdagen, som är Romernas internationella dag (nationaldag).

Caritas anklagar, med hänvisning till rapporter från sina egna nationella organisationer, flera EU-länder för bristande konsekvens när det gäller att förverkliga existerande program för integrationen av romer. I Belgien, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovenien och även i Storbritannien finns det avsevärda problem, i synnerhet när det gäller tillgång till utbildning, arbete, hälsovård och boende. ”Att så få medlemsstater använder EU-medel för detta visar tydligt att det saknas både insatser och politisk vilja, heter det i uttalandet.

Särskilt svår är situationen i länderna med flest romer, Bulgarien och Rumänien, där de som tillhör denna minoritet är fullständigt uteslutna från arbetsmarknaden på grund av sin stigmatisering i samhället. Detsamma gäller de facto för ett flertal andra EU-länder, inom vilka medborgarskap utgör en förutsättning för arbetstillstånd.

I Slovakien är bostadssituationen enligt Caritas särskilt alarmerande för romer och sinti. Där anvisas de endast mark inom områden som för det mesta saknar offentliga kommunikationer, skolor och sjukvårdsinrättningar. Men också i Storbritannien blir romer ofta vräkta, varvid gravida, barn och gamla får lida av konsekvenserna.

Caritas har inget gott att säga om ansträngningarna hos flera länder för att förbättra läget. I Bulgarien har det nuvarande programmet från regeringen i stället gjort romerna mer beroende av hjälp och samtidigt mer utsatta för diskriminering. Dessutom saknas det här, trots införandet av två obligatoriska år på daghem, tillräckligt med inrättningar och pedagoger. I Storbritannien har utbildningsprogrammen för romer, sinti och icke-bofasta personer minskats eller helt ställts in på grund av sparåtgärder.

Caritas nämner några länder som positiva exempel på hur man möter romer: Grekland driver exempelvis tre regionala integrerade pilotprogram, Spanien viker en del av sina insatser mot barnfattigdom och socialt utanförskap speciellt för den romska befolkningen. I synnerhet lyfter Caritas fram Lettlands kulturdepartement: Det planerar för närvarande att lägga in omfattande integrationsprojekt för romer i budgeten, däribland särskilt utbildningsstöd utanför skolsystemet för barn och deras föräldrar, åtgärder för medvetandegörande, rättshjälp vid diskriminering och även särskilda utbildningsprogram för ungdomar.

Kathpress 2015-04-08