Caritas Europa

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I syfte att minska fattigdomen efterlyser generalsekreterare Maria Nyman ett ”ramdirektiv om minimiinkomst som möjliggör ekonomisk trygghet och värdighet för alla”. Migranter måste också ges fler lagliga och säkra vägar...
Ledande företrädare för Caritas i Europa har vid ett besök vid EU-kommissionen pläderat för en ny inriktning för migrationspolitiken. Det gäller att ”ta tillvara de goda erfarenheterna av mottagandet av...
Caritas Europa kräver generösa möjligheter till uppehållstillstånd för de afghanska flyktingar som flyr till EU-länderna. Det ”lilla antal” människor som anländer eller som redan befinner sig i Europa måste få...
Maria Nyman Willems har valts till Caritas Europas nya generalsekreterare. Det skedde vid regionalkonferensen i Tbilisi, Georgien, den 8 maj. Hon tillträder sin tjänst i maj nästa år, 2019, och...
En dag före EU:s toppmöte i Bryssel uppmanar Caritas-Europa EU:s stats- och regeringschefer att låta afrikanska flyktingar komma till Europa. ”En inflyttning kan rädda miljoner människor från glömska i flyktinglägren”,...
Caritas uppmanar Europeiska unionen att engagera sig för att inkludera den romska minoriteten i hela Europa. Det faktum att 6 miljoner romer inom Europa är uteslutna från samhället gör att...