Caritas möter EU

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledande företrädare för Caritas i Europa har vid ett besök vid EU-kommissionen pläderat för en ny inriktning för migrationspolitiken. Det gäller att ”ta tillvara de goda erfarenheterna av mottagandet av personerna från Ukraina och använda detta om modell för kontakten med alla flyktingar”, förklarade katolska Caritas vid besöket i Bryssel. Innan dess hade ordföranden för Caritas Europa, Michael Landau, och ordföranden för de tyska Caritasföreningarna, Eva Maria Welskop-Deffaa, på onsdagen sammanträffat med två av EU:s kommissionärer, nämligen Ylva Johansson, kommissionär för inrikes frågor, samt Nicolas Schmit, kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter. Vid mötet med Schmit tog man även upp frågorna om åtgärder mot problem i energiförsörjningen samt om utarbetande av regelverk  för utländsk arbetskraft i hushållsnära tjänster.

ˮDen solidaritet med flyktingarna från Ukraina, som har visats, måste vara en förebild för EU:s samlade migrationspolitikˮ, menade Landau. Däremot kritiserade han både det bemötande som flyktingar har fått på gränsen mellan Belarus och Polen, det olagliga tillbakadrivandet av skyddssökande (”pushbacks”) och de strängare kontrollerna inom Schengensystemet. Det måste när allt kommer omkring vara möjligt att skydda både människor och gränser, sade Landau.

Caritas kräver ett rättvist och permanent fördelningsförfarande för flyktingar inom EU samt säker asylbehandling för alla människor på flykt. De ansvariga vädjar också till EU:s medlemsstater om att man måste ta på allvar löftena om omplacering av särskilt sårbara flyktinggrupper.

Welskop-Deffaa uttalade sig för de asylsökandes och flyktingarnas fria rörlighet inom EU. ”De senaste månadernas erfarenheter visar hur positivt det är när asylsökande och andra flyktingar kan röra sig fritt inom EU. När kusiner, vänner och tidigare grannar redan finns i det EU-land som man vill resa till, kan detta avsevärt underlätta när man i början försöker känna sig hemma och integreras”, förklarade tyska Caritas ordförande.

Kathpress 2022-06-30

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledande företrädare för Caritas i Europa har vid ett besök vid EU-kommissionen pläderat för en ny inriktning för migrationspolitiken. Det gäller att ”ta tillvara de goda erfarenheterna av mottagandet av personerna från Ukraina och använda detta om modell för kontakten med alla flyktingar”, förklarade katolska Caritas vid besöket i Bryssel. Innan dess hade ordföranden för Caritas Europa, Michael Landau, och ordföranden för de tyska Caritasföreningarna, Eva Maria Welskop-Deffaa, på onsdagen sammanträffat med två av EU:s kommissionärer, nämligen Ylva Johansson, kommissionär för inrikes frågor, samt Nicolas Schmit, kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter. Vid mötet med Schmit tog man även upp frågorna om åtgärder mot problem i energiförsörjningen samt om utarbetande av regelverk  för utländsk arbetskraft i hushållsnära tjänster.

ˮDen solidaritet med flyktingarna från Ukraina, som har visats, måste vara en förebild för EU:s samlade migrationspolitikˮ, menade Landau. Däremot kritiserade han både det bemötande som flyktingar har fått på gränsen mellan Belarus och Polen, det olagliga tillbakadrivandet av skyddssökande (”pushbacks”) och de strängare kontrollerna inom Schengensystemet. Det måste när allt kommer omkring vara möjligt att skydda både människor och gränser, sade Landau.

Caritas kräver ett rättvist och permanent fördelningsförfarande för flyktingar inom EU samt säker asylbehandling för alla människor på flykt. De ansvariga vädjar också till EU:s medlemsstater om att man måste ta på allvar löftena om omplacering av särskilt sårbara flyktinggrupper.

Welskop-Deffaa uttalade sig för de asylsökandes och flyktingarnas fria rörlighet inom EU. ”De senaste månadernas erfarenheter visar hur positivt det är när asylsökande och andra flyktingar kan röra sig fritt inom EU. När kusiner, vänner och tidigare grannar redan finns i det EU-land som man vill resa till, kan detta avsevärt underlätta när man i början försöker känna sig hemma och integreras”, förklarade tyska Caritas ordförande.

Kathpress 2022-06-30

Detta är en nyhetstext.