Agera nu, annars kollapsar fler församlingar!

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en resolution från Association of US Catholic Priests (Förbundet för katolska präster i USA, AUSCP), uppmanas USA:s biskopar att arbeta för fler lekmannaledda församlingar.

Prästbristen i USA är allvarlig och flera stift använder i dag de möjligheter som den kanoniska lagen ger att låta diakoner eller lekpersoner administrera, i praktiken leda, församlingar. Detta involverar det fortlöpande församlingsarbetet och de mindre beslut som behöver fattas i det vardagliga församlingslivet, likaväl som att leda gudstjänster, hålla själavårdande samtal och förrätta dop. Arbetet sköts i nära samarbete med en präst som samtidigt har pastoralt huvudansvar för flera församlingar. Andra stift har hållit emot, och kyrkan i USA har saknat ett samlat grepp kring frågan.Prästförbundet AUSCP konstaterar att det nu fortfarande finns möjlighet att hitta en modell som fungerar, medan de äldre prästerna fortfarande finns tillgängliga, men säger i resolutionen att det fönstret snart kan vara stängt, och att det då kommer att innebära ”en större församlingskollaps än den vi nu ser, fortsatt försämring av hälsa och ork hos prästerna, och fortsatt minskning av tilliten hos de som behöver oss för sina andliga behov”.

Därför efterlyses en pastoral plan för prästlösa församlingar, inkluderande lämplig utbildning och fortbildning för de som får ansvar för en församling. Prästerna påpekar också att anställt lekfolk behöver rimliga anställningsvillkor och en lön som går att leva på.

Samtidigt som antalet katoliker i USA har ökat under de senaste femtio åren, har antalet präster minskat. År 1965 fanns det en präst per 1 000 katoliker, i dag är siffran i stället en per 2 500 katoliker och en tredjedel av de verksamma stiftsprästerna är över pensionsålder. Nära 350 församlingar administreras av diakoner eller lekfolk. Som en jämförelse finns i Sverige ungefär en katolsk präst per 750 katoliker.

Red. 2018-01-29

Resolutionen finns här

Även rapporterat av NCReporter, länk här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en resolution från Association of US Catholic Priests (Förbundet för katolska präster i USA, AUSCP), uppmanas USA:s biskopar att arbeta för fler lekmannaledda församlingar.

Prästbristen i USA är allvarlig och flera stift använder i dag de möjligheter som den kanoniska lagen ger att låta diakoner eller lekpersoner administrera, i praktiken leda, församlingar. Detta involverar det fortlöpande församlingsarbetet och de mindre beslut som behöver fattas i det vardagliga församlingslivet, likaväl som att leda gudstjänster, hålla själavårdande samtal och förrätta dop. Arbetet sköts i nära samarbete med en präst som samtidigt har pastoralt huvudansvar för flera församlingar. Andra stift har hållit emot, och kyrkan i USA har saknat ett samlat grepp kring frågan.Prästförbundet AUSCP konstaterar att det nu fortfarande finns möjlighet att hitta en modell som fungerar, medan de äldre prästerna fortfarande finns tillgängliga, men säger i resolutionen att det fönstret snart kan vara stängt, och att det då kommer att innebära ”en större församlingskollaps än den vi nu ser, fortsatt försämring av hälsa och ork hos prästerna, och fortsatt minskning av tilliten hos de som behöver oss för sina andliga behov”.

Därför efterlyses en pastoral plan för prästlösa församlingar, inkluderande lämplig utbildning och fortbildning för de som får ansvar för en församling. Prästerna påpekar också att anställt lekfolk behöver rimliga anställningsvillkor och en lön som går att leva på.

Samtidigt som antalet katoliker i USA har ökat under de senaste femtio åren, har antalet präster minskat. År 1965 fanns det en präst per 1 000 katoliker, i dag är siffran i stället en per 2 500 katoliker och en tredjedel av de verksamma stiftsprästerna är över pensionsålder. Nära 350 församlingar administreras av diakoner eller lekfolk. Som en jämförelse finns i Sverige ungefär en katolsk präst per 750 katoliker.

Red. 2018-01-29

Resolutionen finns här

Även rapporterat av NCReporter, länk här