Patriarkstöd för Turkiets offensiv i Syrien

Den turkiska dagstidningen Hürriyet publicerade i helgen en text i vilken den ekumeniske patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel ger sitt stöd åt president Recep Tayyip Erdogan för hans militära offensiv i norra Syrien. Detta har inte i någon större omfattning vunnit genklang i den grekiska och cypriotiska pressen, till skillnad mot den turkiska. I skrivelsen från de ortodoxa kyrkornas hedersöverhuvud heter det att världens offentlighet står bakom ”president Erdogans beslutsamma inställning i hans kamp mot terrorn”. De ortodoxa kyrkorna ber om framgång för operation ”Olivkvist” i det syriska Afrin: ”Vi ber Gud för att de turkiska styrkorna ska uppnå sitt mål!”

Konservativa ortodoxa kretsar, som bland annat är kritiska mot Bartholomaios ekumeniska öppenhet, upprepar nu den gamla anklagelsen mot patriarken för att vara ”turkarnas knekt”. Den neutrala athenska kyrkliga portalen romfea.gr återger texten från Hürriyet med en bild på Bartholomaios tillsammans med en av de tungt beväpnade soldaterna under rubriken ”Den ekumeniske patriarken: Vi ber om framgång för de turkiska trupperna”.

Patriarkatet har bekräftat Bartholomaios ”välsignelse av de turkiska vapnen” med hänvisning till att patriarken avgett förklaringen som den sista religionsföreträdaren efter den israeliske överrabbinen, den armeniske patriarken och den syrisk-ortodoxa patriarkatsvikarie av Istanbul. Om de närmare omständigheterna under vilka denna förklaring tillkommit kan man inte yttra sig, heter det.

Erodgans tryck på den ekumeniske patriarken att offentligt stödja honom har tilltagit under senare tid. Sålunda har han inte yttrat sig om den påstådda statsfientliga sammansvärjningen av anhängarna till predikanten Futhullah Gülen, men han var den enda ledande religiösa företrädare som inte deltog i en massavläggelse av trohetsed till Erdogan i augusti 2016.

Den regeringstrogna skvallertidningen Sabah rapporterade under helgen också om att Bartholomaios, som den siste på listan över religiösa minoritetsföreträdare i landet, ska ha ställt sig bakom den militära operationen. Enligt Sabah ska även ”Föreningen för icke-muslimska religiösa organisationer”, som är en paraplyorganisation för kristna och judiska välfärdsinrättningar, ha avgivit en liknande stödförklaring.

Något stöd för det militära agerandet i norra Syrien, där det finns kristna bland kurderna, har ännu inte förelagts den katolska sidan. Och det kommer inte heller att krävas, eftersom de turkiska katolikerna inte har någon offentlig-rättslig ställning som de grekisk-ortodoxa och armenierna. Men det råder en oro inom katolska kretsar över regeringens tryck på de andra religiösa minoriteterna.  Bedömare ser den ekumeniske patriarken agerande som påtvingat – och det kort före ett möte i början av februari mellan Erdogan och påven Franciskus, som anses som en nära vän till Bartholomaios.

Kathpress 2018-01-28