Alternativ i stamcellsforskning

Vatikanen organiserar en internationell kongress om forskning kring adulta stamceller. Mötet som startade i onsdags och pågår till på fredag har kallats ”Adulta stamceller: vetenskapen och människans och kulturens framtid”. Det är organiserat av en avdelning i det påvliga kulturrådet, ”Vetenskap och tro”, och av det amerikanska biofarmaceutiska företaget NeoStem samt dess stiftelse ”Stem for Life Foundation”. Från Vatikanens sida deltog också det påvliga hälorådet och den påvliga akademin för livet. Förutom medicinare, filosofer, teologer och politiker deltog också patienter som blivit hjälpta av adulta stamceller.

Vatikanen vill med denna kongress sätta fokus på den adulta stamcellsforskning, sade presidenten i kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, i tisdags till journalister.

Enligt Ravasi har områden inom den regenerativa medicinen stundom varit föremål för en upphetsad debatt och det gäller särskilt forskning på embryonala stamceller. Det gäller då inte bara mediciniska och biologiska överväganden utan det som berörs är ”verkligheten som helhet”. Vid överläggningarnas slut kan deltagarna se fram mot en konsert av kören ”Cappella Sistina” i Lateranbasilikan.

Vatikanen tar avstånd från den forskning på embryonala stamceller, som förutsätter att mänskliga embryon dödas, medan man förordar vetenskaplig användning av adulta stamceller. Dessa kan man få genom blod från navelsträngen eller benmärgen från bäckenet. Offentligheten måste få bättre information om de adulta stamcellernas kliniska möjligheter, sade presidenten för ”Stem for Life Foundation”, Robin Smith vid presskonferensen. Användning av embryonala stamceller har ännu inte gett några säkra terapeutiska metoder.

Vatikanen och NeoStem delar ett gemensamt intresse att samarbeta med kommersiella företag i forskning kring adult stamceller, sade ledaren för kulturrådets vetenskapliga avdelning, Tomasz Trafny. Vatikanen har inte bara tagit initiativ till detta möte utan vill också sända ut ett klart etiskt budskap. En förutsättning för samarbete är att parterna arbetar med enbart adulta och inte med embryonala stamceller och därmed kan de flesta universitet och företag inte komma ifråga, enligt Trafny.

Kathpress 2011-11-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen organiserar en internationell kongress om forskning kring adulta stamceller. Mötet som startade i onsdags och pågår till på fredag har kallats ”Adulta stamceller: vetenskapen och människans och kulturens framtid”. Det är organiserat av en avdelning i det påvliga kulturrådet, ”Vetenskap och tro”, och av det amerikanska biofarmaceutiska företaget NeoStem samt dess stiftelse ”Stem for Life Foundation”. Från Vatikanens sida deltog också det påvliga hälorådet och den påvliga akademin för livet. Förutom medicinare, filosofer, teologer och politiker deltog också patienter som blivit hjälpta av adulta stamceller.

Vatikanen vill med denna kongress sätta fokus på den adulta stamcellsforskning, sade presidenten i kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, i tisdags till journalister.

Enligt Ravasi har områden inom den regenerativa medicinen stundom varit föremål för en upphetsad debatt och det gäller särskilt forskning på embryonala stamceller. Det gäller då inte bara mediciniska och biologiska överväganden utan det som berörs är ”verkligheten som helhet”. Vid överläggningarnas slut kan deltagarna se fram mot en konsert av kören ”Cappella Sistina” i Lateranbasilikan.

Vatikanen tar avstånd från den forskning på embryonala stamceller, som förutsätter att mänskliga embryon dödas, medan man förordar vetenskaplig användning av adulta stamceller. Dessa kan man få genom blod från navelsträngen eller benmärgen från bäckenet. Offentligheten måste få bättre information om de adulta stamcellernas kliniska möjligheter, sade presidenten för ”Stem for Life Foundation”, Robin Smith vid presskonferensen. Användning av embryonala stamceller har ännu inte gett några säkra terapeutiska metoder.

Vatikanen och NeoStem delar ett gemensamt intresse att samarbeta med kommersiella företag i forskning kring adult stamceller, sade ledaren för kulturrådets vetenskapliga avdelning, Tomasz Trafny. Vatikanen har inte bara tagit initiativ till detta möte utan vill också sända ut ett klart etiskt budskap. En förutsättning för samarbete är att parterna arbetar med enbart adulta och inte med embryonala stamceller och därmed kan de flesta universitet och företag inte komma ifråga, enligt Trafny.

Kathpress 2011-11-09