Tagged 'Påvliga kulturrådet'

Neurovetenskap och artificiell intelligens i Vatikanen

Påvliga kulturrådet har i dagarna tagit upp samtal om den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen och dess konsekvenser för människan. Dess årliga sammankomst som sträcker sig från onsdag till lördag har temat ”Mänsklighetens framtid, nya utmaningar för antropologin”. Rådets ordförande,…

Alternativ i stamcellsforskning

Vatikanen organiserar en internationell kongress om forskning kring adulta stamceller. Mötet som startade i onsdags och pågår till på fredag har kallats ”Adulta stamceller: vetenskapen och människans och kulturens framtid”. Det är organiserat av en avdelning i det påvliga kulturrådet,…

Fortsatt dialog med ateister

I Rom har en utvidgad diskussionsrunda inom ”Hedningarnas förgård” för dialogen med ateismen ägt rum. Förutom ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi deltog på onsdagen de som inbjudits till världsfredsmötet i Assisi, enligt vad Vatikanens tidning Osservatore Romano rapporterar…