Stamceller: Vatikanen bemöter kritik från tidskriften Nature

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det påvliga kulturrådet har vänt sig mot en kritik, som framförts och som hävdar att man har gett sjuka människor överdrivna förhoppningar på de terapeutiska möjligheterna i adulta stamceller. Ledaren för Påvliga kulturrådets ”Avdelning för vetenskap och tro”, Tomasz Trafny, sade att det är vetenskapligt bevisat, att adulta stamceller är mycket mer lovande än de embryonala. Med sitt uttalande svarar han på de anklagelser som framförts av den ansedda engelskspråkiga tidskriften Nature, anklagelser som också beretts utrymme på tidskriftens Internetsajt.

Tomasz Trafny menar att det är orätt att Påvliga kulturrådet får motta så mycket kritik medan de som arbetar med embryonala stamceller kan väcka förhoppningar utan att mötas av några invändningar. Upprinnelsen till denna debatt var en internationell kongress på temat ”Perspektiv på adulta stamceller”, en kongress som arrangerades i Vatikanen i förra veckan av Påvliga kulturrådet. Enligt den katolska läran får man endast använda adulta stamceller i forskning och terapeutisk behandling. Att använda embryonala stamceller däremot menar kyrkan vara förkastligt, eftersom det leder till att det embryo som används dör.

Kathpress 2013-04-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det påvliga kulturrådet har vänt sig mot en kritik, som framförts och som hävdar att man har gett sjuka människor överdrivna förhoppningar på de terapeutiska möjligheterna i adulta stamceller. Ledaren för Påvliga kulturrådets ”Avdelning för vetenskap och tro”, Tomasz Trafny, sade att det är vetenskapligt bevisat, att adulta stamceller är mycket mer lovande än de embryonala. Med sitt uttalande svarar han på de anklagelser som framförts av den ansedda engelskspråkiga tidskriften Nature, anklagelser som också beretts utrymme på tidskriftens Internetsajt.

Tomasz Trafny menar att det är orätt att Påvliga kulturrådet får motta så mycket kritik medan de som arbetar med embryonala stamceller kan väcka förhoppningar utan att mötas av några invändningar. Upprinnelsen till denna debatt var en internationell kongress på temat ”Perspektiv på adulta stamceller”, en kongress som arrangerades i Vatikanen i förra veckan av Påvliga kulturrådet. Enligt den katolska läran får man endast använda adulta stamceller i forskning och terapeutisk behandling. Att använda embryonala stamceller däremot menar kyrkan vara förkastligt, eftersom det leder till att det embryo som används dör.

Kathpress 2013-04-20