Hindren för Oscar Romeros saligförklaring undanröjda

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Saligförklaringen av den för 33 år sedan mördade ärkebiskopen av San Salvador, Óscar Romero (1917–1980) tycks nu vara nära förestående. Ärkebiskop Vincenzo Paglia, som är Vatikanens ansvarige för saligförklaringsprocessen i detta fall, sade i lördags i den italienska staden Molfetta, att saligförklaringsprocessen av Romero nu med omedelbar verkan är ”avblockerad” (unblocked). I dag måndag redogjorde ärkebiskop Paglias inte närmare för vad detta innebär, men uttalandet från i lördags bekräftas i dag av Paglias kontor.

Den år 1996 öppnade saligförklaringsprocessen för Oscar Romero, som mördades den 24 mars 1980, gjorde knappt några framsteg de senaste åren. Paglia själv talade år 2011 om en ”viss långsamhet” i processen. En orsak som angavs för denna långsamhet var att Romero ska ha instrumentaliserats för vissa syften.

Den amerikanska tidskriften National Catholic Reporter meddelar att påven Franciskus ska ha uppmanat ärkebiskop Paglia att snabbt avsluta saligförklaringsprocessen. Det har varit en omstridd fråga huruvida Romero kan betraktas som martyr, för att klassificeras som en sådan krävs bevis på att mordet genomfördes på grund av ”hat av religiös tro”. Somliga menar dock att sociala och politiska motiv låg bakom dådet.

Kathpress 2013-04-22

Se även: https://signum.se/saligforklaring-av-oscar-romero-kan-vara-pa-vag/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Saligförklaringen av den för 33 år sedan mördade ärkebiskopen av San Salvador, Óscar Romero (1917–1980) tycks nu vara nära förestående. Ärkebiskop Vincenzo Paglia, som är Vatikanens ansvarige för saligförklaringsprocessen i detta fall, sade i lördags i den italienska staden Molfetta, att saligförklaringsprocessen av Romero nu med omedelbar verkan är ”avblockerad” (unblocked). I dag måndag redogjorde ärkebiskop Paglias inte närmare för vad detta innebär, men uttalandet från i lördags bekräftas i dag av Paglias kontor.

Den år 1996 öppnade saligförklaringsprocessen för Oscar Romero, som mördades den 24 mars 1980, gjorde knappt några framsteg de senaste åren. Paglia själv talade år 2011 om en ”viss långsamhet” i processen. En orsak som angavs för denna långsamhet var att Romero ska ha instrumentaliserats för vissa syften.

Den amerikanska tidskriften National Catholic Reporter meddelar att påven Franciskus ska ha uppmanat ärkebiskop Paglia att snabbt avsluta saligförklaringsprocessen. Det har varit en omstridd fråga huruvida Romero kan betraktas som martyr, för att klassificeras som en sådan krävs bevis på att mordet genomfördes på grund av ”hat av religiös tro”. Somliga menar dock att sociala och politiska motiv låg bakom dådet.

Kathpress 2013-04-22

Se även: https://signum.se/saligforklaring-av-oscar-romero-kan-vara-pa-vag/