Kardinal Turkson kritiserar nationers egenintresse i FN

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Peter Turkson, ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred, sade att de målsättningar som FN har satt upp hindras av att nationer främst värnar sina egna intressen.

Kardinalen gav ett anförande vid en tvådagarskonferens till minne av 50-årsdagen av påven Johannes XXIII: s encyklika om fredsbyggande, Pacem i Terris, och besöktes av cirka 300 katolska akademiker och amerikanska politiker. Konferensen anordnads av de Catholic University of America’s Institute for Policy research and Catholic Studies.

Kardinal Turkson sade att fredsmålet fortsätter att vara en svårighet eftersom ”byggstenarna av nationer alltjämt är en stötesten”. Han fortsatte med att säga ”Även när /…/ nationer söker vägar till fred via olika organ som LN eller FN, är ofta utgångspunkten problematisk för i slutändan kommer en nation driva sina egna  intressen i första hand, oavsett sammanslutning.”

The Tablet 2013-04-22

Se även Henrik Alberius på Signum opinion 2013-04-12

Se även artikeln ”Pacem in terris – insikt och hopp för dagens värld” av Kenneth R. Overberg i Signum 2/2013, sid. 41–46.

Läs även artikel av Anna Maria Hodacs i Signum 5/1983.

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Peter Turkson, ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred, sade att de målsättningar som FN har satt upp hindras av att nationer främst värnar sina egna intressen.

Kardinalen gav ett anförande vid en tvådagarskonferens till minne av 50-årsdagen av påven Johannes XXIII: s encyklika om fredsbyggande, Pacem i Terris, och besöktes av cirka 300 katolska akademiker och amerikanska politiker. Konferensen anordnads av de Catholic University of America’s Institute for Policy research and Catholic Studies.

Kardinal Turkson sade att fredsmålet fortsätter att vara en svårighet eftersom ”byggstenarna av nationer alltjämt är en stötesten”. Han fortsatte med att säga ”Även när /…/ nationer söker vägar till fred via olika organ som LN eller FN, är ofta utgångspunkten problematisk för i slutändan kommer en nation driva sina egna  intressen i första hand, oavsett sammanslutning.”

The Tablet 2013-04-22

Se även Henrik Alberius på Signum opinion 2013-04-12

Se även artikeln ”Pacem in terris – insikt och hopp för dagens värld” av Kenneth R. Overberg i Signum 2/2013, sid. 41–46.

Läs även artikel av Anna Maria Hodacs i Signum 5/1983.