Ekonomin måste stå i samhällets tjänst

HENRIK ALBERIUS

Försiktigt positiva tecken kan skönjas i ekonomin i Sverige. Tyskland tuffar på. Men för EU i sin helhet är läget långt ifrån lika rosigt. Alltmedan euro-zonen svajar mellan hopp och förtvivlan, skickas krispaket efter krispaket ut från Bryssel (eller snarare Frankfurt) och Internationella Valutafonden.

Krispaketen som bisträcks land efter land för att rädda dem undan bankrutt innehåller miljarder och åter miljarder kronor som lånas ut på olika villkor. Men vilka villkoren än må vara, är det de mest utsatta i samhället som drabbas hårdast av de åtgärder som mottagarländerna måste genomföra för att komma åt pengarna. Arbetslösheten stiger – inte minst bland ungdomar. Den sociala sektorn monteras ner så mycket anständigheten tillåter och litet till. Lönerna sänks för de statsanställda som får behålla jobben. Bostadssektorn tvärnitar och familjer förlorar sina hem.

Den finansiella krisen började för snart fem år sedan med att den stora amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick över styr. Sedan dess har mycket litet hänt inom politiken för att dra lärdomar av krisen och vidta åtgärder för att parera uppkomsten av nästa kris, om och när vi kommer ur den pågående. I stället är det krispaket för att understödja status quo som gäller än så länge.

Det har fått Europeiska Justitia et Pax Kommissionernas Samarbetsorgan (som också kallas Justitia et Pax Europa och i vilken den svenska Justitia et Pax kommissionen ingår), som bygger på erfarenheter från 30 europeiska länder, att rikta en uppmaning till sina regeringar, parlament och andra politiska krafter att vidta de grundläggande förändringar som behövs för att bygga ett samhälle där all slags ekonomisk aktivitet uppfyller rättmätiga krav på rättvisa och där det gemensamma goda värnas. Aktionen går under titeln ”Ekonomin måste stå i samhällets tjänst” och den pågår under vårmånaderna också på europeisk nivå, där europaparlamentariker liksom olika organ inom Europarådet uppvaktas.

Bland de krav som Justitia et Pax Europas medlemskommissioner för fram till regeringar och parlament i årets aktion ”Ekonomin måste stå i samhällets tjänst” finns att de:

  • Tillsammans kommer överens om och antar gemensamma etiska förhållningsregler för de finansiella institutionerna.
  • Granskar hur nuvarande regler efterföljs med avsikt att upprätta en internationell tillsynsmyndighet som är oberoende av de finansiella institutionerna och som starkt betonar etiska hänsynstaganden.
  • Identifierar var ytterligare regler kan behövas – på nationell och internationell nivå – för att säkerställa att ekonomiska verksamheter fogar sig efter kraven på rättvisa.
  • Inför lagar som tvingar företagen till en total och öppen redovisning av alla deras skilda ekonomiska verksamheter för att på så sätt eliminera skatteflykt och för att ta itu med problemet med skatteparadis.
  • Inför den lagstiftning om finansiell spekulation för att bekosta internationella initiativ inom utveckling och social rättvisa som den europeiska kommissionen föreslog 2011 och som antogs av 11 EU-länder i januari 2013, i vilken handeln med aktier och obligationer beläggs med en skatt på 0,1 procent och handeln med derivatkontrakt med 0,01 procent.

För att läsa mer om denna aktion och ta del av de dokument (på svenska och på engelska) som den bygger på och utgår ifrån, gå till: https://www.justitiaetpax.se > En ekonomi i samhällets tjänst.

Detta är sjunde året i rad som medlemskommissionerna i Justitia et Pax Europa gör en sådan gemensam aktion. Under åren har olika tema lyfts fram och i år är det alltså ekonomin som belyses utifrån ett katolskt rättviseperspektiv.

Mer information på https://www.juspax-eu.org > Themes & Activities > Concerted Actions.

Här i Sverige har alla riksdagsledamöter och europaparlamentariker kontaktats, liksom regeringen och flera politiska partier. Dessutom kommer en samtalskväll att ordnas i Stockholm den 25 april i år om ekonomin utifrån detta och andra uttalanden som katolska kyrkan gjort på senare tid. Johannes XXIII:s encyklika Pacem in Terris, ”Fred på jorden”, som utkom för precis femtio år sedan, kommer också att lyftas fram.

Mer information på https://www.justitiaetpax.se > Kurser, konferenser, seminarier.

Längre fram i vår kommer en ”kyrklig” version av basdokumentet för årets aktion att sändas ut till alla församlingar i Stockholms katolska stift. Vi hoppas att det ska uppmuntra till eftertanke och diskussion också i våra församlingar. Varje förändring börjar hos mig själv.

Henrik Alberius 2013-04-12

Se även artikeln ”Pacem in terris – insikt och hopp för dagens värld” av Kenneth R. Overberg i Signum 2/2013, sid. 41–46.

Läs även artikel av Anna Maria Hodacs i Signum 5/1983.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

HENRIK ALBERIUS

Försiktigt positiva tecken kan skönjas i ekonomin i Sverige. Tyskland tuffar på. Men för EU i sin helhet är läget långt ifrån lika rosigt. Alltmedan euro-zonen svajar mellan hopp och förtvivlan, skickas krispaket efter krispaket ut från Bryssel (eller snarare Frankfurt) och Internationella Valutafonden.

Krispaketen som bisträcks land efter land för att rädda dem undan bankrutt innehåller miljarder och åter miljarder kronor som lånas ut på olika villkor. Men vilka villkoren än må vara, är det de mest utsatta i samhället som drabbas hårdast av de åtgärder som mottagarländerna måste genomföra för att komma åt pengarna. Arbetslösheten stiger – inte minst bland ungdomar. Den sociala sektorn monteras ner så mycket anständigheten tillåter och litet till. Lönerna sänks för de statsanställda som får behålla jobben. Bostadssektorn tvärnitar och familjer förlorar sina hem.

Den finansiella krisen började för snart fem år sedan med att den stora amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick över styr. Sedan dess har mycket litet hänt inom politiken för att dra lärdomar av krisen och vidta åtgärder för att parera uppkomsten av nästa kris, om och när vi kommer ur den pågående. I stället är det krispaket för att understödja status quo som gäller än så länge.

Det har fått Europeiska Justitia et Pax Kommissionernas Samarbetsorgan (som också kallas Justitia et Pax Europa och i vilken den svenska Justitia et Pax kommissionen ingår), som bygger på erfarenheter från 30 europeiska länder, att rikta en uppmaning till sina regeringar, parlament och andra politiska krafter att vidta de grundläggande förändringar som behövs för att bygga ett samhälle där all slags ekonomisk aktivitet uppfyller rättmätiga krav på rättvisa och där det gemensamma goda värnas. Aktionen går under titeln ”Ekonomin måste stå i samhällets tjänst” och den pågår under vårmånaderna också på europeisk nivå, där europaparlamentariker liksom olika organ inom Europarådet uppvaktas.

Bland de krav som Justitia et Pax Europas medlemskommissioner för fram till regeringar och parlament i årets aktion ”Ekonomin måste stå i samhällets tjänst” finns att de:

  • Tillsammans kommer överens om och antar gemensamma etiska förhållningsregler för de finansiella institutionerna.
  • Granskar hur nuvarande regler efterföljs med avsikt att upprätta en internationell tillsynsmyndighet som är oberoende av de finansiella institutionerna och som starkt betonar etiska hänsynstaganden.
  • Identifierar var ytterligare regler kan behövas – på nationell och internationell nivå – för att säkerställa att ekonomiska verksamheter fogar sig efter kraven på rättvisa.
  • Inför lagar som tvingar företagen till en total och öppen redovisning av alla deras skilda ekonomiska verksamheter för att på så sätt eliminera skatteflykt och för att ta itu med problemet med skatteparadis.
  • Inför den lagstiftning om finansiell spekulation för att bekosta internationella initiativ inom utveckling och social rättvisa som den europeiska kommissionen föreslog 2011 och som antogs av 11 EU-länder i januari 2013, i vilken handeln med aktier och obligationer beläggs med en skatt på 0,1 procent och handeln med derivatkontrakt med 0,01 procent.

För att läsa mer om denna aktion och ta del av de dokument (på svenska och på engelska) som den bygger på och utgår ifrån, gå till: https://www.justitiaetpax.se > En ekonomi i samhällets tjänst.

Detta är sjunde året i rad som medlemskommissionerna i Justitia et Pax Europa gör en sådan gemensam aktion. Under åren har olika tema lyfts fram och i år är det alltså ekonomin som belyses utifrån ett katolskt rättviseperspektiv.

Mer information på https://www.juspax-eu.org > Themes & Activities > Concerted Actions.

Här i Sverige har alla riksdagsledamöter och europaparlamentariker kontaktats, liksom regeringen och flera politiska partier. Dessutom kommer en samtalskväll att ordnas i Stockholm den 25 april i år om ekonomin utifrån detta och andra uttalanden som katolska kyrkan gjort på senare tid. Johannes XXIII:s encyklika Pacem in Terris, ”Fred på jorden”, som utkom för precis femtio år sedan, kommer också att lyftas fram.

Mer information på https://www.justitiaetpax.se > Kurser, konferenser, seminarier.

Längre fram i vår kommer en ”kyrklig” version av basdokumentet för årets aktion att sändas ut till alla församlingar i Stockholms katolska stift. Vi hoppas att det ska uppmuntra till eftertanke och diskussion också i våra församlingar. Varje förändring börjar hos mig själv.

Henrik Alberius 2013-04-12

Se även artikeln ”Pacem in terris – insikt och hopp för dagens värld” av Kenneth R. Overberg i Signum 2/2013, sid. 41–46.

Läs även artikel av Anna Maria Hodacs i Signum 5/1983.