UN

Filter

Datumintervall
Kardinal Peter Turkson, ordförande för Påvliga rådet för rättvisa och fred, sade att de målsättningar som FN har satt upp hindras av att nationer främst värnar sina egna intressen. Kardinalen...
Vatikanens representant i FN efterlyser en rättvisare global livsmedelspolitik, vilken skall gagna människor snarare än att tillfredsställa vinstintressen. ”Vi måste respektera livet och göra minst ett minimum av mat tillgängligt...