Vatikanen arrangerar kongress om adulta stamceller

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledande stamcellsforskare från hela världen möts i Vatikanen på onsdag i en konferens om de perspektiv som öppnas för terapi med adulta stamceller. Mötet som skall pågå under tre dagar har rubriken: ”Regenerativ medicin. En genomgripande omvandling inom vetenskap och kultur.” Och det organiseras av det påvliga kulturrådet tillsammans med stiftelsen ”Stem for Life”.

Mötet skall visa att katolska kyrkan inte bara ”ingriper negativt” i bioetiska frågor utan också stödjer en positiv utveckling, sade ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, när det presenterades i Vatikanen i tisdags. På programmet står bland annat ett föredrag av nobelpristagaren i medicin 2012, den brittiske forskaren John Gurdon. Enligt den katolska läran är det moraliskt försvarbart att använda stamceller i forskning och terapi enbart om de är adulta, alltså om det är stamceller tagna från vuxna individer. Användning av embryonala stamceller avvisar katolska kyrkan eftersom man för att kunna utvinna dem måste döda ett embryo.

Enligt uppgifter från Vatikanen pågår för närvarande i världen över 4 300 kliniska studier med adulta stamceller samt 27 med embryonala. Mötet är det andra som Vatikanen organiserar på temat stamceller. Det första ägde rum i november 2011. Stiftelsen ”Stem for Life” startades av läkemedelsföretaget NeoStem från USA och sedan 2010 samarbetar Vatikanen med koncernen i denna stiftelse. Målet är att stimulera forskning på adulta stamceller.

Kathpress 2013-04-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledande stamcellsforskare från hela världen möts i Vatikanen på onsdag i en konferens om de perspektiv som öppnas för terapi med adulta stamceller. Mötet som skall pågå under tre dagar har rubriken: ”Regenerativ medicin. En genomgripande omvandling inom vetenskap och kultur.” Och det organiseras av det påvliga kulturrådet tillsammans med stiftelsen ”Stem for Life”.

Mötet skall visa att katolska kyrkan inte bara ”ingriper negativt” i bioetiska frågor utan också stödjer en positiv utveckling, sade ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi, när det presenterades i Vatikanen i tisdags. På programmet står bland annat ett föredrag av nobelpristagaren i medicin 2012, den brittiske forskaren John Gurdon. Enligt den katolska läran är det moraliskt försvarbart att använda stamceller i forskning och terapi enbart om de är adulta, alltså om det är stamceller tagna från vuxna individer. Användning av embryonala stamceller avvisar katolska kyrkan eftersom man för att kunna utvinna dem måste döda ett embryo.

Enligt uppgifter från Vatikanen pågår för närvarande i världen över 4 300 kliniska studier med adulta stamceller samt 27 med embryonala. Mötet är det andra som Vatikanen organiserar på temat stamceller. Det första ägde rum i november 2011. Stiftelsen ”Stem for Life” startades av läkemedelsföretaget NeoStem från USA och sedan 2010 samarbetar Vatikanen med koncernen i denna stiftelse. Målet är att stimulera forskning på adulta stamceller.

Kathpress 2013-04-09