Biskopen av Rom och preses för Tysklands evangeliska kyrka möttes

På måndag morgon tog biskopen av Rom, påven Franciskus, i audiens emot preses för den tyska evangeliska (lutherska) kyrkan, dr Nikolaus Schneider, som åtföljdes av sin hustru och en liten grupp medarbetare.

Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, beskrev mötet som ”mycket vänskapligt” och noterade att gästen uttryckt sin uppskattning av påvens val av namnet Franciskus, ”då det ju är ett helgon som tilltalar alla kristna på ett effektfullt sätt”. Den evangeliske kyrkoledaren uttryckte också sitt deltagande för offren till de översvämningar som på senare tid drabbat Argentina.

Pater Lombardi sade att den ekumeniska diskussion som fördes fokuserat på martyrernas betydelse för ekumeniken, något påven särskilt betonat, då martyrernas blod är något som på djupet förenar de olika kristna konfessionerna i ett gemensamt vittnesbörd för Kristus.

Dr Schneider talade även om det kommande Reformationsjubiléet 2017, som för den evangeliska kyrkan i Tyskland naturligtvis kommer att utgöra en utomordentligt viktig minneshögtid. Påven tog tillfället i akt att påminna gästen om påven Bendikt XVI:s ord i Erfurt, där Martin Luther levde och verkade, som har en särskild ekumenisk innebörd, särskilt vad gäller Luthers person, men även för relationerna mellan den katolska kyrkan och de kyrkosamfund som har sina rötter i reformationen.

NEWS VA
The Vatican today 2013-04-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På måndag morgon tog biskopen av Rom, påven Franciskus, i audiens emot preses för den tyska evangeliska (lutherska) kyrkan, dr Nikolaus Schneider, som åtföljdes av sin hustru och en liten grupp medarbetare.

Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, beskrev mötet som ”mycket vänskapligt” och noterade att gästen uttryckt sin uppskattning av påvens val av namnet Franciskus, ”då det ju är ett helgon som tilltalar alla kristna på ett effektfullt sätt”. Den evangeliske kyrkoledaren uttryckte också sitt deltagande för offren till de översvämningar som på senare tid drabbat Argentina.

Pater Lombardi sade att den ekumeniska diskussion som fördes fokuserat på martyrernas betydelse för ekumeniken, något påven särskilt betonat, då martyrernas blod är något som på djupet förenar de olika kristna konfessionerna i ett gemensamt vittnesbörd för Kristus.

Dr Schneider talade även om det kommande Reformationsjubiléet 2017, som för den evangeliska kyrkan i Tyskland naturligtvis kommer att utgöra en utomordentligt viktig minneshögtid. Påven tog tillfället i akt att påminna gästen om påven Bendikt XVI:s ord i Erfurt, där Martin Luther levde och verkade, som har en särskild ekumenisk innebörd, särskilt vad gäller Luthers person, men även för relationerna mellan den katolska kyrkan och de kyrkosamfund som har sina rötter i reformationen.

NEWS VA
The Vatican today 2013-04-08