Kardinal Ravasi gillar ungdomskultur och Amy Winehouse

Den katolska kyrkan riskerar att förlora framtida generationer om hon inte lär sig att förstå sig på unga människor, deras språk och deras kultur. Detta varnade ledningen för Påvliga kulturrådet för vid en presskonferens den 31 januari. Kulturrådet har bjudit in sociologer, webb-experter och teologer till ett möte den 6–9 februari under temat ”Aktuella trender inom ungdomskulturen”.

”Även om ungdomskulturen ofta präglas av individualism, ytlighet och hedonism, så rymmer den också många överraskande goda frukter och mycket autencitet”, sade rådets ordförande kardinal Gianfranco Ravasi. Han sade samtidigt att han är en stor av fan av den framlidna brittiska sångerskan Amy Winehouse: ”Ett starkt sökande efter mening framträder i hennes dramatiska musik.”

Det är uppenbart att kyrkan står ”inför en ’ungdomsfråga’, som blir alltmer brännande och som rör bland annat de uppenbara svårigheterna med trosförmedlingen”, framhöll Ravasi. För att kunna utveckla nya former för trosförmedling till unga människor är det viktigt att känna till deras livsvillkor, problem och konflikter.

Rådsmötet, till vilket även ungdomsforskare och ungdomar från tre kontinenter har inbjudits, kommer bland annat att diskutera de sociala nätverkens betydelse, och hur ungdomsspråket förändrats av dessa, konflikter inom familjen, olika aspekter av ungdomskulturen som musik och kroppsdyrkan, unga människors etiska uppfattningar och deras ekonomiska problem i olika delar av världen.

För att förstå ungdomar och deras ofta förekommande kyrkotrötthet behöver kyrkan deras ”emotionella alfabet”, betonade kulturrådets delegat, Carlos Alberto Azevado. Deras kreativitet, mänsklighet och nya gemenskaper skulle kunna erbjuda kyrkan en enorm potential. För att kunna nå denna måste ungdomarna dock tilltalas med ett nytt språk.

Ravasi hänvisade dessutom till att mer än häften av befolkningen i utvecklings- och tillväxtländerna är under 25 år. Denna grupp utgör 85 procent av världens ungdomar. Azevado tillade att ungdomarna är ett samhälles mest sårbara del, även ekonomiskt. Nästan 74 miljoner unga människor är för närvarande arbetslösa och deras antal kommer förmodligen att stiga ytterligare.

Kathpress 2013-02-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan riskerar att förlora framtida generationer om hon inte lär sig att förstå sig på unga människor, deras språk och deras kultur. Detta varnade ledningen för Påvliga kulturrådet för vid en presskonferens den 31 januari. Kulturrådet har bjudit in sociologer, webb-experter och teologer till ett möte den 6–9 februari under temat ”Aktuella trender inom ungdomskulturen”.

”Även om ungdomskulturen ofta präglas av individualism, ytlighet och hedonism, så rymmer den också många överraskande goda frukter och mycket autencitet”, sade rådets ordförande kardinal Gianfranco Ravasi. Han sade samtidigt att han är en stor av fan av den framlidna brittiska sångerskan Amy Winehouse: ”Ett starkt sökande efter mening framträder i hennes dramatiska musik.”

Det är uppenbart att kyrkan står ”inför en ’ungdomsfråga’, som blir alltmer brännande och som rör bland annat de uppenbara svårigheterna med trosförmedlingen”, framhöll Ravasi. För att kunna utveckla nya former för trosförmedling till unga människor är det viktigt att känna till deras livsvillkor, problem och konflikter.

Rådsmötet, till vilket även ungdomsforskare och ungdomar från tre kontinenter har inbjudits, kommer bland annat att diskutera de sociala nätverkens betydelse, och hur ungdomsspråket förändrats av dessa, konflikter inom familjen, olika aspekter av ungdomskulturen som musik och kroppsdyrkan, unga människors etiska uppfattningar och deras ekonomiska problem i olika delar av världen.

För att förstå ungdomar och deras ofta förekommande kyrkotrötthet behöver kyrkan deras ”emotionella alfabet”, betonade kulturrådets delegat, Carlos Alberto Azevado. Deras kreativitet, mänsklighet och nya gemenskaper skulle kunna erbjuda kyrkan en enorm potential. För att kunna nå denna måste ungdomarna dock tilltalas med ett nytt språk.

Ravasi hänvisade dessutom till att mer än häften av befolkningen i utvecklings- och tillväxtländerna är under 25 år. Denna grupp utgör 85 procent av världens ungdomar. Azevado tillade att ungdomarna är ett samhälles mest sårbara del, även ekonomiskt. Nästan 74 miljoner unga människor är för närvarande arbetslösa och deras antal kommer förmodligen att stiga ytterligare.

Kathpress 2013-02-01