Amazonas som ekologisk förebild

I oktober 2019 kommer det att hållas en biskopssynod om Amazonas med de länder och regioner längs den latinamerikanska floden med samma namn representerade. Inför denna panamazoniska synod offentliggjorde Vatikanen i fredags den 8 juni ett förberedande dokument med titeln ”Amazonas: Nya vägar för kyrkan och för en fullödig ekologi”.

En uppmaning i texten är riktad till hela den katolska kyrkan: ”Kyrkan med ett amazoniskt ansikte bör söka en modell för alternativ utveckling som är fullödig och solidarisk, och som bygger på en etik som kännetecknas av ansvar för en autentisk naturlig och mänsklig ekologi.”

Delstaten Amazonas
i Brasilien rödmarkerad
.

Vid synoden 2019 ska man först och främst lyssna till urbefolkningen och alla de bygder [spanska: comunidades] som lever i Amazonas, heter det i dokumentet. Hela den världsvida kyrkan kan lära av dem. Det finns omkring 390 olika folkgrupper med en sammanlagd befolkning på 3 miljoner invånare som hör till urbefolkningen i Amazonas.

Amazonasregionen är hotad miljömässigt på grund av en utifrån kommande ”slit och släng-kultur” som exploaterar områdena.

Dokumentet beskriver Amazonas som ”en region med rik biologisk mångfald, multietnisk, mångkulturell och mångreligiös, en spegel av hela mänskligheten. Regionen kräver strukturella och personliga förändringar bland alla människor och stater samt i kyrkan.

Red. 2018-06-09

Källa: Vatican News via länken här

Dokumentet finns på fem olika språk via länken här

Läs även artikel i America Magazine här