Spanien alltmer sekulariserat

Sekulariseringen breder ut sig alltmer i Spanien som tappar kontakten med sina katolska rötter. Det visar en undersökning med titeln ”Att vara kristen i västra Europa”, genomförd av Pew Research Center från den 29 maj, som återges i den katolska nyhetsportalen Aciprensa.

Ateister, agnostiker och de som säger att de saknar religiös tillhörighet utgör i dag drygt 30 procent av befolkningen i Spanien.

I sin analys av undersökningens resultat jämför Vatikankännaren Sandro Magister Spanien med de mest sekulariserade länderna i Europa. Till Aciprensa säger han: ”För att få proportion på hur pass överväldigande sekulariseringen i Spanien är, räcker det med att påpeka att ökningen av dem som saknar religion på några få år har nått samma nivå i Spanien som i de fyra mest sekulariserade länderna i västra Europa, det vill säga Nederländerna, Norge, Sverige och Belgien, där mer än 40 procent av befolkningen uppger att de inte är religiösa.”

En skillnad är att i de nämnda fyra länderna har många vuxit upp i familjer som saknat religiös praxis, medan fem av sex spanska medborgare döpts katolskt och i sin ungdom vuxit upp i en katolsk miljö.

21 procent av kristna i Spanien praktiserar sin tro åtminstone en gång i månaden. 44 procent av de kristna uppger att de inte är praktiserande, och 33 procent säger att de inte alls är religiösa.

Sättet på vilket kristna överger sin religion i Europa beskrivs som att man ”avlägsnar sig gradvis”. I fallet Spanien säger majoriteten att avlägsnandet beror på ”skandaler i kyrkans hierarki och i religiösa institutioner”.

De länder i västra Europa som har högst andel invånare – mer än 80 procent – som uppger att de är kristna är Italien, Portugal och Irland. 40 procent i Italien, 35 procent i Portugal och 34 procent på Irland praktiserar sin tro åtminstone en gång i månaden. I dessa länder säger 15 procent att de är ateister, agnostiker eller saknar religion.

Red. 2018-06-08

Källa: Aciprensa, 7 juni 2018, via länken här